X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 107 / 173

619 views

0 shares

0 downloads

0 comments

107 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

System Center Operations Manager 2007 R2 a System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008:

Pre zariadenia licencované na používanie technológie Desktop Error Monitoring (DEM) nepotrebujete licenciu na spravovanie klienta. Platí to vtedy, keď je technológia DEM licencovaná samostatne alebo spolu s balíkom Microsoft Desktop Optimization Pack 2007. Platí to len pre monitorovanie prostredí operačného systému spustených v neserverovom operačnom systéme bez použitia agentov.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2

Softvér System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 môžete používať len vtedy, ak získate jednu alebo viac z nasledujúcich licencií:

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Enterprise,

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Datacenter,

licencie na spravovanie servera System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Enterprise,

licencie na spravovanie klienta System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.

Ak získate ktorúkoľvek licenciu uvedenú vyššie, budete považovaní za držiteľa jednej licencie na softvér System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.

Oprávňujúcimi licenciami na softvér System Center Server Management Suite Enterprise a System Center Server Management Suite Datacenter sú licencie získané 1. augusta 2009 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr.

Konverzia z fyzického na virtuálne. Môžete si želať skonvertovať fyzické prostredie operačného systému na virtuálne. V takom prípade nepotrebujete licenciu na spravovanie pre žiadne prostredie operačného systému spravované len počas a kvôli jeho konverzii.

Môžete spravovať akýkoľvek počet prostredí operačného systému spustených v zariadeniach, ktorým je pridelená licencia na spravovanie servera System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Enterprise.

C.

Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).

Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na používanie sa vzťahujú na používanie softvéru, sa tieto práva na používanie vzťahujú na používanie softvéru na základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na používanie softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru. 

Pridelenie softvérových licencií a používanie softvéru v rámci serverovej farmy.

Softvérové licencie môžete znova prideliť v súlade s ustanoveniami sekcie Všeobecné licenčné podmienky. Prípadne môžete tieto licencie znova prideliť nasledujúcim spôsobom.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 107 z 157

Document info
Document views619
Page views619
Page last viewedSun Jan 22 06:26:38 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments