X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 108 / 173

571 views

0 shares

0 downloads

0 comments

108 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Serverová farma.

Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas (UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom združení voľného obchodu (EZVO).

Každé dátové stredisko môže byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Opätovné pridelenie softvérových licencií.

V rámci serverovej farmy. Softvérové licencie smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na softvérové licencie pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Softvérové licencie smiete znova prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 108 z 157

Document info
Document views571
Page views571
Page last viewedFri Jan 20 00:30:51 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments