X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 109 / 173

517 views

0 shares

0 downloads

0 comments

109 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery

Licenčný model: Serverová licencia

Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené nižšie (produkty s hviezdičkou alebo označením LM nájdete aj v sekciách B a C). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.

1.

Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server

2.

GeoSynth Server*

3.

Groove Server 2010LM

4.

HPC Pack 2008 R2 Enterprise*

5.

HPC Pack 2008 R2 for Workstation*

6.

Identity Lifecycle Manager 2007 – Windows Live Edition*

7.

Microsoft Services for Netware 5.03*

8.

Search Server 2010LM

9.

SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise*, LM

10.

SharePoint Server 2010 for Internet Sites Standard*, LM

11.

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition

12.

Virtual Server 2005 R2 Standard a Enterprise Edition

13.

Windows HPC Server 2008 R2*I, SH

14.

Windows Server 2008 R2 HPC Edition*I, SH

15.

Windows Web Server 2008 R2*I

A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre každú nadobudnutú licenciu softvéru máte nasledujúce práva.

I)

Pridelenie licencie serveru.

a)

Skôr ako spustíte akúkoľvek inštanciu serverového softvéru na základe softvérovej licencie, musíte prideliť príslušnú licenciu jednému z vašich serverov. Tento server je licencovaný server pre príslušnú licenciu. Tomu istému serveru môžete prideliť ďalšie softvérové licencie, no tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitný server.

b)

Smiete znova prideliť softvérovú licenciu, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete licencovaný server z používania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným serverom pre príslušnú licenciu.

II)

Spustenie inštancií serverového softvéru. Na licencovanom serveri smiete pre každú nadobúdanú softvérovú licenciu v tom istom čase spúšťať jednu inštanciu serverového softvéru vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.

III)

Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak používať akýkoľvek počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke nižšie. Tieto inštancie môžete používať iba so serverovým softvérom. Použitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým softvérom môže byť nepriame (prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 109 z 157

Document info
Document views517
Page views517
Page last viewedTue Jan 17 03:13:44 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments