X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 11 / 173

502 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 173

počet prostredí operačného systému. Zariadeniu musíte priradiť minimálne dve licencie SMSD.

*Poznámka k licencii SMSE. Tieto práva na používanie sa vzťahujú na používanie licencie System Center Server Management Suite Enterprise s verziami príslušných produktov System Center vydaných 1. júla 2009 alebo neskôr. V prípade produktov vydaných pred týmto dátumom môžu zákazníci naďalej spravovať prostredia operačného systému v licencovanom zariadení, ako to povoľujú práva na používanie týchto produktov. Ak v licencovanom zariadení spravujete štyri virtuálne prostredia operačného systému a fyzické prostredie operačného systému používate výlučne na spúšťanie virtualizačného softvéru pre hardvér, poskytovanie služieb virtualizácie hardvéru a na spúšťanie softvéru na správu a obsluhu prostredí operačného systému v danom zariadení, potom môžete spravovať aj fyzické prostredie operačného systému.

B.

Licencie potrebné pre iné ako servery

Pre každé neserverové prostredie operačného systému v zariadení, ktoré chcete spravovať, sa vyžaduje klientska licencia ML. Existujú dva typy klientskych licencií ML: Licencie ML pre prostredie operačného systému a licencie ML pre používateľa.

Licencie ML pre prostredie operačného systému

Podobne ako pri serverových licenciách ML, kde sa vyžaduje počet licencií ML rovnajúci sa počtu prostredí operačného systému, pre každé neserverové prostredie operačného systému, ktoré chcete spravovať na zariadení, budete potrebovať klientsku licenciu ML pre prostredie operačného systému. Vaše klientske licencie ML pre prostredie operačného systému povoľujú vašim inštanciám serverového softvéru spravovať rovnaký počet neserverových prostredí operačného systému používaných ktorýmikoľvek používateľmi zariadenia.

Licencie ML pre používateľa

Eventuálne môžete používať klientske licencie ML pre používateľa. Licencie ML povoľujú spravovanie akýchkoľvek neserverových prostredí operačného systému každým používateľom, ktorému je pridelená klientska licencia ML pre používateľa. Ak prostredie operačného systému používajú viacerí používatelia a nelicencujete podľa prostredia operačného systému, každému používateľovi musíte prideliť klientsku licenciu ML.

Licencie Core LKP a Enterprise LKP Suite povoľujú aj spravovanie ľubovoľného počtu neserverových prostredí operačného systému v zariadení na základe jednej licencie (per device, na jedno zariadenie). Licencie LKP zákazníka povoľujú prístup k serverom licencovaným týmto zákazníkom alebo jeho pobočkou (ako je to definované v objemovej licenčnej zmluve zákazníka). Nepovoľujú prístup k licencovaným serverom žiadnej inej entity.

Obrázok č. 7

Každé prostredie operačného systému v zariadení vyžaduje licenciu na spravovanie, aby mohlo byť spravované produktom servera na spravovanie. V prípade serverových prostredí operačného systému je ďalšou možnosťou získanie licencie SMSE, ktorá povoľuje spravovanie najviac štyroch prostredí operačného systému v licencovanom zariadení. Ďalšou možnosťou pre serverové prostredia operačného systému je získanie jednej licencie SMSD pre každý procesor v zariadení, ktoré chcete spravovať. To umožňuje spravovať ľubovoľný počet prostredí operačného systému. Vyžadujú sa minimálne dve licencie SMSD. V prípade neserverových prostredí operačného systému je ďalšou možnosťou licencovanie spravovania podľa používateľa alebo licencovanie prostredníctvom licencie Core LKP Suite alebo Enterprise LKP Suite.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 11 z 157

Document info
Document views502
Page views502
Page last viewedMon Jan 16 11:13:24 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments