X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 111 / 173

604 views

0 shares

0 downloads

0 comments

111 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery

IV)

Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre každú nadobudnutú softvérovú licenciu máte uvedené dodatočné práva.

a)

Smiete vytvárať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru a dodatočného softvéru.

b)

Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete ukladať na ľubovoľný server alebo ukladacie médium.

c)

Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie tretím stranám).

V)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

a)Na prístup sa nevyžadujú žiadne licencie na klientsky prístup (LKP). Pre ďalšie zariadenia sa na prístup k inštanciám serverového softvéru nevyžadujú žiadne licencie LKP.

b)Na spravovanie sa nevyžadujú žiadne licencie na spravovanie. Pre zariadenia spravované inštanciami serverového softvéru sa nevyžadujú licencie na spravovanie.

c)Balíky Management. Softvér môže obsahovať balíky Management. Licenčné podmienky pre príslušné produkty v centre System Center v sekcii Servery – servery na spravovanie týchto práv na používanie produktov sa vzťahujú na používanie balíkov Management.

B. Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.

GeoSynth Server

Dodatočné odopretie zodpovednosti. Informácie, obsah a služby, ktoré sú súčasťou softvéru alebo ktoré sú prostredníctvom softvéru dostupné, môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby.

Odopretie záruky. Napriek ustanoveniam v rozpore s podmienkami a požiadavkami vašej objemovej licenčnej zmluvy sa všetky informácie, obsah, služby a súvisiaca grafika poskytujú bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Microsoft alebo jej príslušní dodávatelia týmto odopierajú všetky záruky a podmienky týkajúce sa informácií, obsahu, služieb a súvisiacej grafiky vrátane všetkých implicitných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odbornosti, právneho titulu a neporušenia cudzích práv.

Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným vo vašej objemovej licenčnej zmluve sú vaše licencie na softvér časovo obmedzené. Po uplynutí predplatného nesmiete získavať prístup k softvéru ani ho používať na základe licencií. Vtedy smieme softvér deaktivovať.

HPC Pack 2008 R2 Enterprise*, HPC Pack 2008 R2 for Workstation*, Windows HPC Server 2008 R2* a Windows Server 2008 R2 HPC Edition*:

Aplikácie HPC a skupinové aplikácie HPC. Aplikácie HPC sú vysokovýkonné výpočtové aplikácie. „Skupinové aplikácie HPC“ súbežne riešia komplexné výpočtové problémy alebo súbor príbuzných výpočtových problémov a obyčajne používajú niekoľko počítačov ako skupinu (alebo „klaster“).

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 111 z 157

Document info
Document views604
Page views604
Page last viewedSat Jan 21 14:12:02 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments