X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 112 / 173

557 views

0 shares

0 downloads

0 comments

112 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery

Skupinový uzol. Skupinový uzol slúži na spúšťanie skupinových aplikácií HPC alebo poskytovanie služieb plánovania úloh pre aplikácie HPC.

Uzol pracovnej stanice. „Uzol pracovnej stanice“ je zariadenie, ktoré:

používa operačný systém pre osobné počítače ako svoj jediný operačný systém,

v príslušnom čase pravidelne používa jeden používateľ prostredníctvom kombinácie vstupných, výstupných a zobrazovacích periférnych zariadení pripojených priamo k uzlu pracovnej stanice a

nie je vyhradené na spúšťanie skupinových aplikácií HPC ani služieb plánovania úloh pre aplikácie HPC.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

HPC Pack 2008 R2 Enterprise:

Pridelenie licencie zariadeniu. Licenciu môžete prideliť skupinovému uzlu alebo uzlu pracovnej stanice. Ak licenciu pridelíte skupinovému uzlu, môžete používať softvér HPC Pack 2008 R2 Enterprise, a to v súlade s licenčnými podmienkami pre softvér HPC Pack 2008 R2 Enterprise. Ak licenciu pridelíte uzlu pracovnej stanice, môžete používať softvér HPC Pack 2008 R2 for Workstation, a to v súlade s licenčnými podmienkami pre softvér HPC Pack 2008 R2 for Workstation.

HPC Services for Excel 2010. V licencovanom zariadení smiete spúšťať inštanciu produktu HPC Services for Excel 2010.

HPC Pack 2008 R2 Enterprise*, Windows HPC Server 2008 R2* a Windows Server 2008 R2 HPC Edition*:

Spustenie inštancií serverového softvéru. V tom istom čase smiete na licencovanom serveri spúšťať jednu inštanciu serverového softvéru v jednom fyzickom prostredí operačného systému a jednu inštanciu v jednom virtuálnom prostredí operačného systému.

Ak spúšťate obe povolené inštancie naraz, inštancia serverového softvéru spustená vo fyzickom prostredí operačného systému môže byť použitá iba na:

spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér,

poskytnutie služieb virtualizácie hardvéru,

spustenie softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému na licencovanom serveri.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

HPC Pack 2008 R2 for Workstation:

Licenciu musíte prideliť uzlu pracovnej stanice. V licencovanom zariadení smiete naraz spúšťať jednu inštanciu softvéru.

HPC Services for Excel 2010. V licencovanom zariadení smiete spúšťať jednu inštanciu produktu HPC Services for Excel 2010.

Identity Lifecycle Manager 2007 – Windows Live Edition:

Softvér smiete používať na

importovanie údajov totožnosti a zmeny týchto údajov pre jeden alebo viac pripojených zdrojov údajov a

uľahčenie synchronizácie a prenos týchto údajov

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 112 z 157

Document info
Document views557
Page views557
Page last viewedThu Jan 19 05:26:03 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments