X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 114 / 173

611 views

0 shares

0 downloads

0 comments

114 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery

softvéru súčasne na základe oboch licencií. Na prístup k obsahu určenému len pre interných používateľov však zákazníci musia získať licencie LKP v súlade s právami na používanie produktu SharePoint Server 2010 a na licencovanom serveri môžu používať len funkcie súvisiace s licenciou SharePoint Server 2010 Standard LKP.

Windows HPC Server 2008 R2*

Na používanie softvéru HPC Pack 2008 R2 Enterprise sa vzťahujú licenčné podmienky pre softvér HPC Pack 2008 R2 for Enterprise.

Windows HPC Server 2008 R2* a Windows Server 2008 R2 HPC Edition*:

Serverový softvér smiete spúšťať:

i.

primárne na spúšťanie skupinového uzla a

ii.

v spojení s iným softvérom, iba ak sa to vyžaduje na povolenie zabezpečenia, ukladania, vylepšenia výkonu a spravovania systémov v skupinovom uzle výlučne na účely podpory skupinových aplikácií HPC.

Serverový softvér nesmiete používať na žiadny iný účel. S výnimkou skutočností povolených v bode (ii) vyššie nesmiete serverový softvér používať napríklad ako server na všeobecné účely, databázový server, webový server, e-mailový server, tlačový server ani súborový server.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 HPC Edition a Windows Web Server 2008 R2*:

I)

Upozornenia

a)

Poznámka o vizuálnom štandarde MPEG-4. Tento softvér obsahuje technológiu vizuálneho dekódovania MPEG-4. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA ZHODUJE S VIZUÁLNYM ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ OKREM PRIAMEHO POUŽITIA SPOJENÉHO S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI A ZÍSKANÝMI BEZ POPLATKOV OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ NIE JE SÚČASŤOU OBCHODU, A (ii) LEN NA OSOBNÉ ÚČELY A (B) INÝMI SPÔSOBMI POUŽITIA, NA KTORÉ SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C. POSKYTLA ŠPECIFICKÚ A SAMOSTATNÚ LICENCIU.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu MPEG-4, obráťte sa na spoločnosť MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, http://www.mpegla.com/index1.cfm.

b)

POZNÁMKA O VIZUÁLNOM ŠTANDARDE VC-1. Tento softvér môže obsahovať technológiu vizuálneho dekódovania VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM VC-1 („VC-1 VIDEO“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI A/ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE VIDEA VC-1. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 114 z 157

Document info
Document views611
Page views611
Page last viewedSat Jan 21 20:16:31 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments