X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 115 / 173

591 views

0 shares

0 downloads

0 comments

115 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu VC-1, obráťte sa na spoločnosť MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, http://www.mpegla.com.

II)

Overovanie.

a)

V priebehu času bude softvér aktualizovať overovaciu funkciu softvéru alebo požadovať jej prevzatie. Overovaním sa kontroluje, či bol softvér aktivovaný a či je platne licencovaný. Overovanie vám tiež povoľuje používať určité funkcie softvéru alebo získať ďalšie výhody. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157.

b)

Počas overovania softvér odošle spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a zariadení. Tieto informácie zahŕňajú verziu, kľúč produktu softvéru a adresu internetového protokolu zariadenia. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Používaním softvéru dávate súhlas na prenos týchto informácií. Ďalšie informácie o overovaní a o tom, čo sa odosiela počas overovacej kontroly, nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96551.

c)

Ak softvér nie je platne licencovaný, môže byť ovplyvnená funkčnosť softvéru. Môžete napríklad:

i.

potrebovať reaktiváciu softvéru alebo

ii.

prijímať pripomienky na získanie platne licencovanej kópie softvéru,

prípadne nebudete môcť získavať určité aktualizácie alebo inovácie od spoločnosti Microsoft.

d)

Aktualizácie alebo inovácie softvéru môžete získavať len od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaných zdrojov. Ďalšie informácie o získavaní aktualizácií z autorizovaných zdrojov nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552.

III)

Potenciálne nežiaduci softvér. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhľadá vo vašom počítači „spyware“, „adware“ a iný potenciálne nežiaduci softvér. Ak nájde potenciálne nežiaduci softvér, táto funkcia vám ponúkne možnosť ho ignorovať, zakázať (izolovať) alebo odstrániť. Ak ste nezmenili predvolené nastavenia, každý potenciálne nežiaduci softvér označený ako „vysoké“ alebo „závažné“ riziko sa po dokončení prehľadávania automaticky odstráni. Odstránenie alebo zakázanie potenciálne nežiaduceho softvéru môže spôsobiť:

i.

nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo

ii.

porušenie licencie na používanie iného softvéru vo vašom počítači.

Pri použití tohto softvéru sa môže stať, že odstránite alebo zakážete softvér, ktorý nie je potenciálne nežiaduci.

IV)

Technológia ukladania údajov: Serverový softvér obsahuje technológiu na ukladanie údajov s názvom Windows Internal Database. Komponenty serverového softvéru používajú túto technológiu na ukladanie údajov. Na základe tejto zmluvy nemôžete túto technológiu používať ani k nej získavať prístup inak, ako je v nej uvedené.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

Windows Web Server 2008 R2:

Obmedzenie používania.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 115 z 157

Document info
Document views591
Page views591
Page last viewedFri Jan 20 21:08:15 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments