X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 116 / 173

572 views

0 shares

0 downloads

0 comments

116 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – osobitné servery

Softvér smiete používať na vývoj a nasadenie internetových webových riešení. Internetové webové riešenia sú verejne prístupné a pozostávajú výlučne z nasledujúcich položiek:

webové stránky

webové lokality

webové aplikácie

webové služby

poštové služby POP3

Pre objasnenie, prístup k obsahu, informáciám a aplikáciám poskytovaným softvérom v rámci internetového webového riešenia nemusí byť obmedzený na vašich zamestnancov alebo zamestnancov vašich pobočiek.

Softvér smiete používať na spúšťanie:

softvéru webového servera (napríklad Microsoft Internet Information Services) a agentov na spravovanie alebo zabezpečenie (napríklad agenta System Center Operations Manager),

softvéru databázového nástroja (napríklad Microsoft SQL Server) výlučne na podporu internetových webových riešení, 

služby Domain Name System (DNS) na rozkladanie internetových názvov na adresy IP, pokiaľ to nie je výlučná funkcia príslušnej inštancie softvéru.

Akékoľvek iné použitie softvéru nie je povolené.

C.

Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).

Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na používanie sa vzťahujú na používanie softvéru, sa tieto práva na používanie vzťahujú na používanie softvéru na základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na používanie softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru. 

Pridelenie licencií a používanie softvéru v rámci serverovej farmy.

Licencie môžete znova prideliť v súlade s ustanoveniami sekcie Všeobecné licenčné podmienky. Prípadne môžete licencie znova prideliť nasledujúcim spôsobom.

Serverová farma.

Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas (UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom združení voľného obchodu (EZVO).

Každé dátové stredisko môže byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Opätovné pridelenie softvérových licencií.

V rámci serverovej farmy. Softvérové licencie smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 116 z 157

Document info
Document views572
Page views572
Page last viewedFri Jan 20 02:09:13 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments