X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 118 / 173

530 views

0 shares

0 downloads

0 comments

118 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Licenčný model: Jeden alebo viac nasledujúcich typov licencií: predplatená licencia pre používateľa alebo zariadenie, predplatená licencia pre služby alebo doplnková predplatená licencia

Táto sekcia sa vzťahuje na nižšie uvedené produkty. Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.

1.

2.

Bing Maps Standard a Professional Edition (predtým známe ako Virtual Earth)*

3.

Dynamics CRM Online*

4.

Exchange Online Deskless Worker a Standard Edition*

5.

Forefront Client Security*, LM

6.

Forefront Client Security s technológiou SQL Server 2005*, LM

7.

Forefront Online Protection for Exchange*

8.

Forefront Protection 2010 for Exchange Server*

9.

Forefront Protection 2010 for SharePoint*

10.

Forefront Security for Office Communications Server*

11.

Forefront Security for SharePoint*

12.

Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service*

13.

Groove Enterprise Services*

14.

Microsoft Exchange Hosted Archive*

15.

Microsoft Exchange Hosted Encryption*

16.

Microsoft Learning Solutions eLearning Library*

17.

Microsoft Learning Solutions eReference Library*

18.

Microsoft Learning Solutions Technical eLearning Course Collection*

19.

Microsoft Learning Solutions IT Academy*

20.

Office Communications Online Standard Edition*

21.

Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity so službami America Online (AOL) Instant Messaging Service a Windows Live Messenger Service*

22.

Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity so službou Yahoo Instant Messaging Service*

23.

Office Live Meeting Standard a Professional Edition*

24.

SharePoint Online Deskless Worker a Standard Edition*

25.

Tellme Basic, Standard a Premium Edition*

26.

Web Antimalware Subscription for Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition*

*, LM Pozrite si aj sekcie B a C.

A. Všeobecné licenčné podmienky. K službám online smiete pristupovať a používať ich podľa uvedeného popisu.

I)

Práva na používanie.

a)

Predplatené licencie pre používateľa (Licencie SL pre používateľa) a predplatené licencie pre zariadenie (Licencie SL pre zariadenie).

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 118 z 157

Document info
Document views530
Page views530
Page last viewedTue Jan 17 21:34:35 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments