X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 119 / 173

565 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Ak je služba online uvedená v tabuľke nižšie, musíte nadobudnúť a prideliť licencie SL pre používateľa alebo licencie SL pre zariadenie vašim používateľom a zariadeniam, ako je to opísané v tabuľke. Ak sa v tabuľke nachádzajú licencie SL pre používateľa aj pre zariadenie, na používanie služby online môžete získať a prideliť jednu alebo druhú.

Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitné zariadenie.

Služby online, ktoré vyžadujú licencie SL pre používateľa alebo licencie SL pre zariadenie

Služba online

Licencia SL pre používateľa/zariadenie

Vyžaduje sa pre každé (každého)

Bing Maps Standard a Professional

Bing Maps – Licencia SL pre používateľa

Používateľa, ktorý je overený vašimi programami, s prístupom k službe alebo súvisiacemu softvéru

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM – Licencia SL pre používateľa

Dynamics CRM – Licencia pre používateľa na program Software Assurance

Používateľa pristupujúceho k službe online alebo súvisiacemu softvéru

Exchange Online Deskless Worker

Exchange Online Deskless Worker – Licencia SL pre používateľa

Business Productivity Online Deskless Worker Suite – Licencia SL pre používateľa

Používateľa pristupujúceho k službe online alebo súvisiacemu softvéru1

Exchange Online Standard

Exchange Online Standard – Licencia SL pre používateľa alebo

Exchange Online Standard – Licencia SL pre používateľa na Software Assurance alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa na Software Assurance

Používateľa pristupujúceho k službe online alebo súvisiacemu softvéru1

Forefront Client Security a

Forefront Client Security s technológiou SQL Server 2005

Forefront Client Security – Licencia SL pre používateľa alebo

Enterprise LKP Suite (používateľ)2 alebo

Forefront Protection Suite (používateľ)

Používateľa pristupujúceho k údajom spracovaným službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Client Security – Licencia SL pre zariadenie alebo

Enterprise LKP Suite (zariadenie)2 alebo

Forefront Protection Suite (zariadenie)

Zariadenie pristupujúce k údajom spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 119 z 157

Document info
Document views565
Page views565
Page last viewedThu Jan 19 15:01:45 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments