X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 120 / 173

586 views

0 shares

0 downloads

0 comments

120 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Služby online, ktoré vyžadujú licencie SL pre používateľa alebo licencie SL pre zariadenie

Služba online

Licencia SL pre používateľa/zariadenie

Vyžaduje sa pre každé (každého)

Forefront Online Protection for Exchange

Forefront Online Protection for Exchange – Licencia SL pre používateľa alebo

Enterprise LKP Suite (používateľ)2 alebo

Exchange Server 2010 Enterprise LKP (používateľ)2 alebo

Forefront Protection Suite (používateľ)

Používateľa, ktorého údaje predplatiteľa3spracovávané službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Online Protection for Exchange – Licencia SL pre zariadenie alebo

Enterprise LKP Suite (zariadenie)2 alebo

Exchange Server 2010 Enterprise LKP (zariadenie)2 alebo

Forefront Protection Suite (zariadenie)

Zariadenie pristupujúce k údajom predplatiteľa3 spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Protection 2010 for Exchange Server

Forefront Protection 2010 for Exchange Server – Licencia SL pre používateľa alebo

Enterprise LKP Suite (používateľ)2 alebo

Exchange Server 2010 Enterprise LKP (používateľ)2 alebo

Forefront Protection Suite (používateľ)

Používateľa, ktorého e-maily sú spracovávané službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Protection 2010 for Exchange Server – Licencia SL pre zariadenie alebo

Enterprise LKP Suite (zariadenie)2 alebo

Exchange Server 2010 Enterprise LKP (zariadenie)2 alebo

Forefront Protection Suite (zariadenie)

Zariadenie pristupujúce k e-mailom spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Protection 2010 for SharePoint

Forefront Protection 2010 for SharePoint – Licencia SL pre používateľa alebo

Enterprise LKP Suite (používateľ)2 alebo

Forefront Protection Suite (používateľ)

Používateľa pristupujúceho k údajom na lokalitách SharePoint spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 120 z 157

Document info
Document views586
Page views586
Page last viewedFri Jan 20 11:52:30 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments