X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 121 / 173

610 views

0 shares

0 downloads

0 comments

121 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Služby online, ktoré vyžadujú licencie SL pre používateľa alebo licencie SL pre zariadenie

Služba online

Licencia SL pre používateľa/zariadenie

Vyžaduje sa pre každé (každého)

Forefront Protection 2010 for SharePoint – Licencia SL pre zariadenie alebo

Enterprise LKP Suite (zariadenie)2 alebo

Forefront Protection Suite (zariadenie)

Zariadenie pristupujúce k údajom na lokalitách SharePoint spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Security for Office Communications Server

Forefront Security for Office Communications Server – Licencia SL pre používateľa alebo

Enterprise LKP Suite (používateľ)2 alebo

Forefront Protection Suite (používateľ)

Používateľa, ktorého okamžité správy sú spracovávané službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Security for Office Communications Server – Licencia SL pre zariadenie alebo

Enterprise LKP Suite (zariadenie)2 alebo

Forefront Protection Suite (zariadenie)

Zariadenie pristupujúce k okamžitým správam, ktoré spracováva služba online alebo súvisiaci softvér

Forefront Security for SharePoint

Forefront Security for SharePoint – Licencia SL pre používateľa alebo

Enterprise LKP Suite (používateľ)2 alebo

Forefront Protection Suite (používateľ)

Používateľa pristupujúceho k údajom na lokalitách SharePoint spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Security for SharePoint – Licencia SL pre zariadenie alebo

Enterprise LKP Suite (zariadenie)2 alebo

Forefront Protection Suite (zariadenie)

Zariadenie pristupujúce k údajom na lokalitách SharePoint spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom

Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service

Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service – Licencia SL pre používateľa alebo

Enterprise LKP Suite (používateľ)2 alebo

Forefront Protection Suite (používateľ)

Používateľa pristupujúceho k údajom spracovaným službou online alebo súvisiacim softvérom. Licencie SL pre používateľa však nepotrebujete pre externých používateľov4, ktorých údaje sú spracovávané službou online alebo súvisiacim softvérom

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 121 z 157

Document info
Document views610
Page views610
Page last viewedSat Jan 21 20:14:46 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments