X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 122 / 173

658 views

0 shares

0 downloads

0 comments

122 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Služby online, ktoré vyžadujú licencie SL pre používateľa alebo licencie SL pre zariadenie

Služba online

Licencia SL pre používateľa/zariadenie

Vyžaduje sa pre každé (každého)

Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service – Licencia SL pre zariadenie

Enterprise LKP Suite (zariadenie)2 alebo

Forefront Protection Suite (zariadenie)

Zariadenie pristupujúce k údajom spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom. Licencie SL pre zariadenie však nepotrebujete pre zariadenia používané externými používateľmi4, ktorých údaje sú spracovávané službou online alebo súvisiacim softvérom

Groove Enterprise Services

Groove Enterprise Services – Licencia SL pre používateľa

Používateľa, ktorý synchronizuje súbory a dokumenty cez službu online alebo súvisiaci softvér

Groove Enterprise Services – Licencia SL pre zariadenie

Zariadenie, ktoré synchronizuje súbory a dokumenty cez službu online alebo súvisiaci softvér

Microsoft Exchange Hosted Archive

Microsoft Exchange Hosted Archive – Licencia SL pre používateľa

Používateľa, ktorého údaje predplatiteľa3spracovávané a ukladané službou online alebo súvisiacim softvérom

Microsoft Exchange Hosted Encryption

Microsoft Exchange Hosted Encryption – Licencia SL pre používateľa

Používateľa, ktorého údaje predplatiteľa3spracovávané službou online alebo súvisiacim softvérom

Microsoft Learning Solutions eLearning Library

Microsoft Learning Solutions eLearning Library – Licencia SL pre používateľa

Používateľa pristupujúceho k službe online alebo súvisiacemu softvéru

Microsoft Learning Solutions eReference Library

Microsoft Learning Solutions eReference Library – Licencia SL pre používateľa

Používateľa pristupujúceho k službe online alebo súvisiacemu softvéru

Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity so službami America Online (AOL) Instant Messaging Service a Windows Live Messenger Service

Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity – Licencia SL pre používateľa alebo

Office Communications Server 2007 R2 Standard LKP

Používateľa pristupujúceho k poskytovateľovi služieb na výmenu okamžitých správ AOL alebo Windows Live prostredníctvom služby online alebo súvisiaceho softvéru

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 122 z 157

Document info
Document views658
Page views658
Page last viewedTue Jan 24 05:32:18 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments