X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 123 / 173

413 views

0 shares

0 downloads

0 comments

123 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Služby online, ktoré vyžadujú licencie SL pre používateľa alebo licencie SL pre zariadenie

Služba online

Licencia SL pre používateľa/zariadenie

Vyžaduje sa pre každé (každého)

Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity so službou Yahoo Instant Messaging Service

Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity – Licencia SL pre používateľa

Používateľa pristupujúceho k poskytovateľovi služieb na výmenu okamžitých správ Yahoo prostredníctvom služby online alebo súvisiaceho softvéru

Office Communications Online Standard

Office Communications Online Standard – Licencia SL pre používateľa alebo

Office Communications Online Standard – Licencia SL pre používateľa na Software Assurance alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa na Software Assurance

Používateľa pristupujúceho k službe online alebo súvisiacemu softvéru

Office Live Meeting Standard

Office Live Meeting Standard – Licencia SL pre používateľa alebo

Office Live Meeting Standard – Licencia SL pre používateľa na Software Assurance alebo

Office Live Meeting Professional – Licencia SL pre používateľa alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa na Software Assurance

Používateľa pristupujúceho k službe online. Licencia SL pre používateľa sa však nevyžaduje pre externých používateľov4 pristupujúcich k službe online na iné účely ako plánovanie alebo vykonávanie webovej konferencie alebo prijímanie služby Easy Assist

Office Live Meeting Professional

Office Live Meeting Professional – Licencia SL pre používateľa alebo

Office Live Meeting Standard – Licencia SL pre používateľa

Používateľa pristupujúceho k službe online. Licencia SL pre používateľa sa však nevyžaduje pre externých používateľov4 pristupujúcich k službe online na iné účely ako plánovanie alebo vykonávanie webovej konferencie alebo prijímanie služby Easy Assist

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 123 z 157

Document info
Document views413
Page views413
Page last viewedTue Dec 06 20:37:17 UTC 2016
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments