X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 124 / 173

509 views

0 shares

0 downloads

0 comments

124 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Služby online, ktoré vyžadujú licencie SL pre používateľa alebo licencie SL pre zariadenie

Služba online

Licencia SL pre používateľa/zariadenie

Vyžaduje sa pre každé (každého)

SharePoint Online Deskless Worker

SharePoint Online Deskless Worker – Licencia SL pre používateľa alebo

Business Productivity Online Deskless Worker Suite – Licencia SL pre používateľa

Používateľa pristupujúceho k službe online alebo súvisiacemu softvéru

SharePoint Online Standard

SharePoint Online Standard – Licencia SL pre používateľa alebo

Office SharePoint Online Standard – Licencia SL pre používateľa na Software Assurance alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa alebo

Business Productivity Online Standard Suite – Licencia SL pre používateľa na Software Assurance

Používateľa pristupujúceho k službe online alebo súvisiacemu softvéru

Web Antimalware Subscription for Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition

Web Antimalware Subscription for Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition – Licencia SL pre používateľa

Používateľa pristupujúceho k údajom spracovaným službou online alebo súvisiacim softvérom. Licencie SL pre používateľa však nepotrebujete pre externých používateľov3, ktorých údaje sú spracovávané službou online alebo súvisiacim softvérom

Web Antimalware Subscription for Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition – Licencia SL pre zariadenie

Zariadenie pristupujúce k údajom spracovávaným službou online alebo súvisiacim softvérom. Licencie SL pre zariadenie však nepotrebujete pre zariadenia používané externými používateľmi3, ktorých údaje sú spracovávané službou online alebo súvisiacim softvérom

1 Poznámka: každá licencia SL pre používateľa umožňuje poskytnutie jednej poštovej schránky.

2 S aktívnym zabezpečením Software Assurance.

3 Definované nižšie.

4 „Externí používatelia“ sú používatelia, ktorí nie sú (i) zamestnancami vašej spoločnosti alebo jej pobočky ani (ii) dodávateľmi alebo zástupcami vašej spoločnosti alebo jej pobočky.

Zmena pridelenia Licencií SL pre používateľa a zariadenie. Smiete:

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 124 z 157

Document info
Document views509
Page views509
Page last viewedMon Jan 16 20:14:18 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments