X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 125 / 173

552 views

0 shares

0 downloads

0 comments

125 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

o

natrvalo zmeniť pridelenie Licencie SL pre používateľa od jedného používateľa na druhého alebo licenciu SL pre zariadenie z jedného zariadenia na druhé alebo

o

dočasne zmeniť pridelenie Licencie SL pre používateľa na dočasného pracovníka, keď nie je prvý používateľ prítomný, alebo Licenciu SL pre zariadenie na náhradné zariadenie, keď prvé zariadenie nefunguje.

b)

Predplatené licencie pre služby (Licencie SL pre služby). Ak je služba online uvedená v nasledujúcej tabuľke, musíte pre ňu nadobudnúť a prideliť Licencie SL pre služby podľa popisu v tabuľke.

Služby online, ktoré vyžadujú Licencie SL pre služby

Služba online

Licencia SL pre služby

Požadovaný počet

Bing Maps Standard

Bing Maps Standard – Licencia SL pre služby

Jedna pre registráciu alebo zmluvu Open Value

Bing Maps Professional

Bing Maps Professional – Licencia SL pre služby

Jedna pre registráciu alebo zmluvu Open Value

Forefront Client Security

Forefront Client Security – Licencia SL pre služby

Jedna pre každý server, na ktorom je spustená konzola Forefront Client Security Management Console

Forefront Client Security s technológiou SQL Server 2005

Forefront Client Security – Licencia SL pre služby

Jedna pre každý server, na ktorom je spustená konzola Forefront Client Security Management Console

Microsoft Learning Solutions IT Academy

Microsoft Learning Solutions IT Academy – Licencia SL pre služby

Jedna licencia SL pre služby na jednu inštitúciu* podľa počtu študentov denného štúdia

Microsoft Learning Solutions Technical eLearning Course Collection

Microsoft Learning Solutions Technical eLearning Course Collection – Licencia SL

Ekvivalent jednej pre používateľa za jeden kurz za mesiac

Tellme Basic

Tellme Basic – Licencia SL pre služby

Jedna pre registráciu alebo zmluvu Open Value

Tellme Standard

Tellme Standard – Licencia SL pre služby

Jedna pre registráciu alebo zmluvu Open Value

Tellme Premium

Tellme Premium – Licencia SL pre služby

Jedna pre registráciu alebo zmluvu Open Value

*Význam výrazu „inštitúcia” je definovaný podľa zmluvy Campus alebo School.

c)

Dodatočné predplatené licencie (Dodatočné licencie SL). Ak je služba online uvedená v tabuľke nižšie, môžete nadobudnúť Dodatočné licencie SL a používať službu online podľa popisu v tabuľke.

Služby online, ktoré ponúkajú Dodatočné licencie SL

Služba online

Dodatočná licencia SL

Kedy sa vyžaduje

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 125 z 157

Document info
Document views552
Page views552
Page last viewedThu Jan 19 00:38:57 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments