X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 127 / 173

582 views

0 shares

0 downloads

0 comments

127 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Služby online, ktoré ponúkajú Dodatočné licencie SL

Služba online

Dodatočná licencia SL

Kedy sa vyžaduje

Tellme

Tellme Minutes – Dodatočná licencia SL1

Pre neoverených používateľov na prístup k službe online pomocou vašich programov na ľubovoľný počet minút za mesiac, ak je splnená nasledujúca podmienka. Použité minúty presahujúce počet základných minút, na ktoré máte právo na základe Dodatočných licencií SL na ľubovoľné obdobie, sú „prebytočné minúty“. Prebytočné minúty sa musia získať pre každé obdobie do 15 dní od výročia registrácie (alebo zmluvy Open Value). Prvé „obdobie“ sa začína v deň získania príslušnej predplatenej licencie pre služby a končí v deň výročia registrácie (alebo zmluvy Open Value). Následné „obdobia“ sa začínajú v prvý deň nasledujúci po skončení predchádzajúceho obdobia a končia v deň výročia registrácie (alebo zmluvy Open Value).

1 Dodatočné licencie SL sú určené pre konkrétny počet základných jednotiek (napríklad relácií, minút alebo transakcií).

II)

Dodatočné podmienky.

a)

Odlišné podmienky pre Služby online. Niektoré podmienky uvedené vo vašej objemovej licenčnej zmluve sa nevzťahujú na služby online vrátane záväzkov týkajúcich sa práv na používanie. Nemáte ani trvalé práva na používanie služieb online. Rozdiely sú takéto:

II)

Aktualizácie licenčných podmienok. Tieto licenčné podmienky môžeme príležitostne aktualizovať. Ak tak spravíme, vaše používanie služieb online na základe ľubovoľnej existujúcej licencie sa počas prvých 12 mesiacov trvania predplatenej licencie bude riadiť týmito licenčnými podmienkami bez príslušných aktualizácií. Ak od nás zákon vyžaduje zmenu licenčných podmienok, nové podmienky budú platiť okamžite napriek tomuto záväzku týkajúcemu sa práv na používanie. Budeme sa snažiť upozorniť vás na aktualizácie najneskôr 30 dní pred dátumom účinnosti. Súhlas s novými podmienkami na používanie vyjadrujete používaním služby online po publikovaní podmienok v týchto právach na používanie produktu alebo odoslaní e-mailového upozornenia o aktualizáciách.

II)

Aktualizácie služieb online. Niekedy môžeme upraviť funkčnosť alebo vlastnosti, prípadne vydať novú verziu služby online. Po aktualizácii nemusia byť niektoré funkcie alebo vlastnosti k dispozícii. Ak aktualizujeme službu online a vy aktualizovanú službu online nepoužijete, niektoré funkcie nemusíte mať k dispozícii a použitie služby online môže byť prerušené.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 127 z 157

Document info
Document views582
Page views582
Page last viewedFri Jan 20 07:59:19 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments