X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 128 / 173

670 views

0 shares

0 downloads

0 comments

128 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

II)

Zastavenie služby online. Službu online smieme zastaviť:

o

ak máme podozrenie, že používate službu online spôsobom, ktorý priamo alebo nepriamo ohrozuje funkčnosť a integritu našej siete alebo jej používanie inými používateľmi,

o

ak máme podozrenie, že ste porušili objemovú licenčnú zmluvu vrátane týchto práv na používanie produktov,

o

ak vaše používanie prekračuje kvóty určené v dokumentácii služby online alebo

o

ak to od nás z iných dôvodov vyžaduje zákon.

b)

Uplynutie platnosti alebo ukončenie služby online. Po uplynutí platnosti alebo ukončení predplatného služby online sa musíte obrátiť na spoločnosť Microsoft a oznámiť, či máme:

o

deaktivovať vaše konto a potom odstrániť vaše údaje predplatiteľa alebo

o

uchovať vaše údaje predplatiteľa v rámci konta s obmedzenými funkciami minimálne 90 dní po uplynutí platnosti alebo ukončení vášho predplatného (ďalej „obdobie uchovávania“), aby ste mohli údaje extrahovať.

o

Ak uvediete možnosť (1), svoje údaje predplatiteľa nebudete môcť extrahovať z konta. Ak uvediete možnosť (2), nahradíte nám všetky vzniknuté náklady. Ak neuvediete možnosť (1) ani (2), uchováme vaše údaje predplatiteľa v súlade s možnosťou (2).

o

Po uplynutí obdobia uchovávania deaktivujeme vaše konto a potom odstránime vaše údaje predplatiteľa.

o

Žiadna zodpovednosť za odstránenie údajov predplatiteľa. Súhlasíte s tým, že okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach nemáme žiadnu povinnosť naďalej uchovávať, exportovať ani vracať vaše údaje predplatiteľa. Súhlasíte s tým, že podľa týchto podmienok nenesieme žiadnu zodpovednosť za odstránenie vašich údajov predplatiteľa.

c)

Zodpovednosť za vaše kontá. Zodpovedáte za svoje prípadné heslá a všetky aktivity súvisiace s kontami služby online vrátane aktivít používateľov, ktorým tieto heslá poskytnete, a transakcií s tretími stranami, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom vášho konta alebo súvisiacich kont. Kontá a heslá musíte zachovávať v tajnosti. Musíte nám okamžite oznámiť akékoľvek možné zneužitie kont alebo akékoľvek narušenie zabezpečenia súvisiace so službou online.

d)

Použitie softvéru so službou online. Pravdepodobne budete musieť nainštalovať určitý softvér spoločnosti Microsoft, aby ste sa mohli prihlásiť v službe online a používať ju. V takom prípade platia nasledujúce podmienky:

o

Licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft. Softvér môžete vo svojich zariadeniach inštalovať a používať iba na účely použitia so službou online. Vaše právo používať softvér končí, keď skončí alebo uplynie doba na používanie služby online alebo keď aktualizujeme službu online a tá už viac nepodporuje softvér (podľa toho, čo nastane skôr). Keď sa právo na používanie softvéru skončí, musíte softvér odinštalovať. Vtedy ho taktiež smieme deaktivovať.

o

Automatické aktualizácie pre softvér spoločnosti Microsoft. Z času na čas môžete skontrolovať verziu softvéru a odporučiť alebo prevziať aktualizácie do vášho zariadenia. Na prevzatie aktualizácie nemusíte byť upozornení.

e)

Použitie ďalších webových lokalít a služieb. Môže sa od vás požadovať, aby ste k službám online pristupovali a používali ich prostredníctvom určitých webových lokalít alebo služieb spoločnosti Microsoft. V takom prípade sa na používanie týchto webových lokalít alebo služieb vzťahujú podmienky používania,

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 128 z 157

Document info
Document views670
Page views670
Page last viewedTue Jan 24 21:51:04 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments