X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 129 / 173

633 views

0 shares

0 downloads

0 comments

129 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

ktoré sú s nimi spojené.

f)

Súhlas tretej strany a služby. Nezodpovedáme za žiadny obsah tretej strany, ku ktorému pristupujete priamo alebo nepriamo prostredníctvom služby online. Zodpovedáte za transakcie s ktoroukoľvek treťou stranou (vrátane inzerentov) súvisiace so službou online (vrátane dodávky a platby za tovary a služby).

g)

Vaše údaje predplatiteľa. Môžete odoslať údaje predplatiteľa, ktoré sa použijú v súvislosti so službou online. „Údaje predplatiteľa“ sú všetky dátové, zvukové alebo obrazové súbory a softvérové aplikácie, ktoré spracúva alebo ku ktorým získava prístup služba online. Okrem materiálov, na ktoré vám poskytujeme licenciu, si nenárokujeme vlastníctvo údajov predplatiteľa, ktoré odošlete na použitie so službou online. Odoslaním údajov predplatiteľa na použitie s ľubovoľnou službou online, ktorá umožňuje komunikáciu alebo spoluprácu s tretími stranami, beriete na vedomie, že tieto tretie strany môžu:

o

používať, kopírovať, distribuovať, zobrazovať, zverejňovať a upravovať vaše údaje predplatiteľa,

o

zverejňovať vaše meno v súvislosti s údajmi predplatiteľa a

o

umožniť tieto činnosti ostatným.

Niektoré služby online môžu poskytovať funkcie, ktoré obmedzujú tieto činnosti tretích strán. Ak plánujete svoje údaje používateľa používať, je vašou zodpovednosťou podľa potreby tieto funkcie využívať.

h)

Ochrana osobných údajov. Osobné údaje zhromaždené v rámci služby online môžu byť prenášané, ukladané a spracúvané v Spojených štátoch alebo v akejkoľvek inej krajine, v ktorej sídli spoločnosť Microsoft alebo jej poskytovatelia služieb. Patria sem všetky osobné údaje, ktoré zhromaždíte pri používaní služby. Používaním tejto služby online dávate súhlas na prenos osobných údajov mimo svojej krajiny. Súhlasíte tiež so získaním dostatočného oprávnenia od osôb, ktoré vám poskytujú osobné údaje, na:

prenos týchto údajov spoločnosti Microsoft a jej agentom a

povolenie ich prenosu, ukladania a spracúvania.

Ďalšie informácie o spôsobe zhromažďovania a používania údajov nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov služby online:

Služba online

Prehlásenie o používaní osobných údajov

Bing Maps

http://privacy.microsoft.com/en-us/search.mspx#EJB

Dynamics CRM Online

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=156071

Exchange Online Deskless Worker

Exchange Online Standard

Office Communications Online Standard

SharePoint Online Deskless Worker

SharePoint Online Standard

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104970

Forefront Client Security

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87415

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 129 z 157

Document info
Document views633
Page views633
Page last viewedSun Jan 22 20:45:13 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments