X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 13 / 173

645 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 173

7)

Servery – server/LKP – serverová licencia + LKP + voliteľná licencia na produkt External Connector

Pri väčšine produktov typu Server spoločnosti Microsoft/LKP musíte serveru prideliť licenciu pre každú inštanciu serverového softvéru, ktorú na tomto serveri spúšťate. Túto inštanciu smiete spúšťať vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na tomto serveri. V závislosti od licenčného modelu poskytujú niektoré produkty rozsiahlejšie práva na používanie. Napríklad licencia SQL Server Enterprise umožňuje spúšťať na licencovanom serveri ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru v jednom fyzickom a v ľubovoľnom počte virtuálnych prostredí operačného systému.

Okrem toho, ako je to vysvetlené v právach na používanie produktov, všetky serverové produkty a produkty na klientsky prístup vyžadujú licenciu LKP pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje ku ktorejkoľvek inštancii serverového softvéru. Existujú dva typy licencií LKP: Licencie LKP pre zariadenie a LKP pre používateľa. Môžete mať licenciu ktoréhokoľvek z týchto typov, ale výber sa musí uskutočniť v čase, keď sa získava licencia alebo sa obnovuje program Software Assurance.

Licencia LKP pre zariadenie

Licencuje zariadenie na používanie ktorýmkoľvek používateľom a umožňuje prístup k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch.

Licencia LKP pre používateľa

Licencuje jedného používateľa na používanie akéhokoľvek zariadenia a umožňuje prístup k inštanciám serverového softvéru na licencovaných serveroch.

Licencie LKP sa líšia v závislosti od verzií a funkcií. Musia mať rovnakú alebo novšiu verziu ako serverový softvér, ku ktorému sa získava prístup. Licencie LKP zákazníka povoľujú prístup k serverom licencovaným týmto zákazníkom alebo jeho pobočkou (ako je to definované v objemovej licenčnej zmluve zákazníka). Nepovoľujú prístup k licencovaným serverom žiadnej inej entity.

Môžete nasadiť sieťové architektúry, ktoré používajú hardvér alebo softvér na redukciu počtu zariadení alebo používateľov priamo pristupujúcich k softvéru na serveri. Označuje sa to ako „multiplexing“ alebo „pooling“. Neredukuje sa tým počet licencií LKP potrebných na prístup alebo používanie serverového softvéru. Licencia LKP sa vyžaduje pre každé zariadenie alebo používateľa, ktorý je pripojený ku klientskemu multiplexovému alebo združovaciemu (pooling) softvéru alebo hardvéru.

Obrázok č. 8

Pridelenie licencie LKP podľa používateľa alebo zariadenia

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 13 z 157

Document info
Document views645
Page views645
Page last viewedMon Jan 23 09:27:05 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments