X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 130 / 173

570 views

0 shares

0 downloads

0 comments

130 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Služba online

Prehlásenie o používaní osobných údajov

Forefront Protection 2010 for Exchange Server

Forefront Protection 2010 for SharePoint

Forefront Security for Office Communications Server

Forefront Security for Sharepoint

Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91255

Groove Enterprise Services

http://www.office.microsoft.com/en-us/products/FX101153391033.aspx

Microsoft Learning Solutions

Pozrite prepojenia na prehlásenie o používaní osobných údajov na webových stránkach.

Microsoft Exchange Hosted Archive, Encryption a Forefront Online Protection for Exchange

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=101332

Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102301&clcid=0x409

Office Live Meeting

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=90654

Web Antimalware Subscription for Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116592

Používanie údajov predplatiteľa. Nebudeme monitorovať používanie služby online ani sledovať, zobrazovať, cenzurovať, upravovať odstraňovať či zverejňovať vaše údaje predplatiteľa, ktoré spracúva alebo ku ktorým získava prístup služba online okrem nasledujúcich prípadov:

poskytovanie a prevádzkovanie tohto a ďalších produktov a služieb spoločnosti Microsoft,

zabezpečenie právnych nárokov, dodržiavanie zákonov, odpovede na zákonné požiadavky alebo právny proces,

ochrana práv alebo majetku spoločnosti Microsoft a ďalších vrátane vymáhania našich zmlúv alebo zásad, ktoré riadia používanie služby online alebo

konanie v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie je potrebné na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft a verejnosti.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 130 z 157

Document info
Document views570
Page views570
Page last viewedThu Jan 19 23:55:12 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments