X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 132 / 173

549 views

0 shares

0 downloads

0 comments

132 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

k)

Regulácia. Môžeme upraviť alebo ukončiť službu online v ktorejkoľvek krajine, v ktorej v súčasnosti platí alebo v budúcnosti bude platiť vládna požiadavka alebo povinnosť, ktorá vystavuje spoločnosť Microsoft akejkoľvek regulácii alebo požiadavke, ktorá vo všeobecnosti neplatí pre obchodné subjekty pôsobiace v tejto krajine, alebo na základe ktorej spoločnosť Microsoft verí, že tieto podmienky alebo služba online môžu byť v rozpore s takouto požiadavkou alebo povinnosťou. Môžeme napríklad upraviť alebo ukončiť službu online v súvislosti s vládnou požiadavkou, ktorá vedie k regulácii spoločnosti Microsoft ako poskytovateľa telekomunikačných služieb.

l)

Použitie na účely vyhodnocovania. Okrem prípadov povolených v sekcii Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty musíte získať licencie na používanie služby online na vyhodnocovacie účely. Platí to napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným vo vašej objemovej licenčnej zmluve.

m)

Elektronické upozornenia. Informácie o službe online vám môžeme poskytnúť v elektronickej forme. Môže to byť prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu poskytnutú pri registrácii služby online alebo prostredníctvom webovej lokality, ktorú identifikujeme. Upozornenia odosielané e-mailom vstupujú do platnosti dátumom prenosu. Pokiaľ máte prístup k službe online, máte aj potrebný softvér a hardvér na prijímanie týchto upozornení. Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, službu online nesmiete používať.

n)

Obmedzená záruka. Napriek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou (ak existuje) sa obmedzená záruka nevzťahuje na výpadky ani iné prerušenia prístupu k službe online ani na iné metriky výkonu, ktorými sa zaoberá zmluva o úrovni služieb pre danú službu online.

o)

Zmluvy o úrovni služieb. Niektoré služby online môžu zahŕňať zmluvy o úrovni služieb týkajúce sa výkonu. Ďalšie informácie získate kliknutím na prepojenia nižšie:

Dynamics CRM Online

https://signin.crm.dynamics.com/portal/sla.htm

Exchange Online

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127034

Forefront Online Protection for Exchange

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=133205

Microsoft Exchange Hosted Archive

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157373

Office Live Meeting

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127033

SharePoint Online

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127035

Office Communications Online

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140815

B.

Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.

Bing Maps (obsahuje službu MapPoint Web Service):

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 132 z 157

Document info
Document views549
Page views549
Page last viewedWed Jan 18 22:23:09 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments