X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 133 / 173

519 views

0 shares

0 downloads

0 comments

133 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Služba online Bing Maps Platform obsahuje ovládací prvok Bing Maps AJAX Control a služby Bing Maps Web Services a MapPoint Web Service. Vaše aplikácie môžu pristupovať a používať službu online, ako je to opísané v súpravách Bing Maps Platform SDK. Súpravy SDK nájdete na lokalite http://msdn2.microsoft.com/en-us/virtualearth/default.aspx.

Používanie obsahu.

K službe a akýmkoľvek funkciám alebo obsahu, ktorý vám poskytuje, smiete pristupovať alebo používať ich, ak:

používate iba tie postupy a prostriedky prístupu, ktoré sú zdokumentované v súpravách SDK,

implementujete a používate mechanizmus GetClientToken (alebo nástupnícky mechanizmus), ako je stanovené v platforme Bing Maps.

zahrniete logá a upozornenia o autorských právach do obsahu vytvoreného službou. Nesmiete meniť žiadne logá, upozornenia na autorské práva ani žiadne iné upozornenia, ak sú zahrnuté v obsahu vytvorenom službou spoločnosti Microsoft. Ak logá a upozornenia na autorské práva nezobrazuje v obsahu spoločnosť Microsoft, musíte ich pridať do obsahu vytvoreného službou tak, ako ich poskytuje spoločnosť Microsoft.

Nesmiete:

oprávňovať žiadnu tretiu stranu na prístup alebo používanie služby online vo vašom mene,

používať službu online na poskytovanie poradenstva založeného na súradniciach alebo trasách viacerých objektov sledovaných pomocou systému GPS alebo iných metód založených na senzoroch,

prezentovať alebo upozorňovať koncového používateľa na jednotlivé manévre trasy akýmkoľvek spôsobom, ktorý je synchronizovaný s pozíciou podľa senzora koncového používateľa v smere trasy,

používať službu online na sledovanie polohy alebo pohybu vozidiel,

integrovať žiadnu časť platformy Bing Maps so žiadnou zobrazovacou platformou inou ako MapPoint Web Service ako primárnym zdrojom zobrazovania cesty,

kopírovať, ukladať, archivovať ani vytvárať databázu žiadneho obsahu dostupného v službe online.

Na používanie zobrazenia zo vzduchu sa vzťahujú nasledujúce dodatočné podmienky.

Nesmiete zverejniť tieto ani iné metaúdaje:

o

presnú zemepisnú šírku,

o

presnú zemepisnú dĺžku,

o

presnú nadmorskú výšku.

Nesmiete povoliť používanie žiadnym štátnym orgánom ani iným verejným sektorom.

Ak licencujete verziu Bing Maps Platform Standard, nesmiete:

o

uložiť, prevziať, tlačiť, distribuovať, prenášať technológiu zobrazenia zo vzduchu ani s ňou manipulovať,

o

ponúkať ostatným túto možnosť prostredníctvom vašich aplikácií.

Na používanie údajov o cestnej premávke sa vzťahujú nasledujúce dodatočné podmienky.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 133 z 157

Document info
Document views519
Page views519
Page last viewedTue Jan 17 03:26:09 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments