X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 134 / 173

568 views

0 shares

0 downloads

0 comments

134 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Údaje o cestnej premávke možno používať len na internetových webových stránkach (alebo stránkach používajúcich protokol WAP alebo iné podobné bezdrôtové protokoly okrem protokolov ako e-mail, SMS, MMS alebo iné správy vo formáte obyčajného textu alebo formáte RTF). Na používanie týchto údajov sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

Údaje o cestnej premávka možno používať len v kombinácii so službou, nie samostatne. Údaje o cestnej premávke nesmiete rozoberať, miešať, porovnávať ich s údajmi o cestnej premávke od iného poskytovateľa, priraďovať, pridávať ani ich kombinovať s akýmikoľvek údajmi o cestnej premávke.

Údaje o cestnej premávke môžete iba bezplatne poskytovať koncovým používateľom, a to len na osobné použitie.

Údaje o cestnej premávke nemôžu používať ani na ne mať licenciu nasledujúce inštitúcie:

o

rozhlasové alebo televízne stanice,

o

novinové služby,

o

webové lokality vo vlastníctve rozhlasových alebo televíznych staníc alebo novinových služieb.

Údaje o cestnej premávke nemôžu používať ani na ne mať licenciu nasledujúce turistické informačné služby financované vládou:

o

služby 511,

o

webové lokality spotrebiteľov ani

o

premenné dopravné značky na cestách.

Údaje o cestnej premávke nemožno licencovať ani používať na nasledujúce účely:

o

televízne alebo rozhlasové vysielanie,

o

ako súčasť alebo v kombinácii s meteorologickými službami,

o

animácie ani

o

ukladanie ani poskytovanie priebežných aktualizovaných dopravných údajov alebo upozornení koncovým používateľom.

Údaje o cestnej premávke nemožno licencovať ani používať na vývoj samostatnej dopravnej aplikácie (určenej len pre dopravné údaje).

Pracovné prostredie. Môžete získavať prístup a používať celkom až 30 000 transakcií za mesiac v pracovnom prostredí služby MapPoint Web Service a Bing Maps AJAX Control na vývoj, testovanie a vykonávanie údržby vo svojich programoch, ktoré používajú službu online. Službu online smiete testovať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Microsoft. Akékoľvek používanie musí byť v súlade s požiadavkami na identifikáciu zákazníkov spoločnosti Microsoft. Požiadavky sú uvedené v príslušnej súprave SDK.

Podmienky koncového používateľa a prehlásenie o používaní osobných údajov. Podmienky používania uvedené na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969 a upozornenie o používaní osobných údajov na lokalite http://privacy.microsoft.com/en-us/maps.aspx sa vzťahujú na koncových používateľov služby prostredníctvom vašej aplikácie. V každej aplikácii používajúcej službu musíte poskytnúť prepojenie na lokalitu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969 s názvom „Podmienky používania služieb spoločnosti Microsoft“ a prepojenie na lokalitu http://privacy.microsoft.com/en-us/maps.aspx s názvom „Prehlásenie o používaní osobných údajov spoločnosti Microsoft“. Prepojenia musia byť zobrazené na tej istej strane ako obsah služby alebo v podmienkach používania aplikácie koncovým používateľom.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 134 z 157

Document info
Document views568
Page views568
Page last viewedThu Jan 19 23:34:20 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments