X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 135 / 173

559 views

0 shares

0 downloads

0 comments

135 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Dynamics CRM Online

Údaje. Zodpovedáte za uchovávanie a zálohovanie všetkých údajov, ktoré používate spolu so službou online. Nezodpovedáme za odstránenie, opravu, zničenie, poškodenie, stratu ani zlyhanie pri ukladaní údajov, ktoré používate spolu so službou online. Ak bude služba online z akéhokoľvek dôvodu ukončená alebo zrušená vami alebo nami, môžeme vaše údaje natrvalo odstrániť z našich serverov. 

Forefront Client Security, Forefront Protection 2010 for Exchange Server, Forefront Protection 2010 for SharePoint, Forefront Security for Office Communications Server, Forefront Security for SharePoint, Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service a Web Antimalware Subscription for Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition:

Použitie vo vyhradenom školiacom zariadení. Na používanie služby online a softvéru dodávaného so službou online musíte vo vyhradenom školiacom zariadení získať licencie SL pre používateľa, licencie SL pre zariadenie a dodatočné licencie SL, ako je opísané vyššie, napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou.

Použitie na základe obnovení. V záujme zabránenia nelicencovanému používaniu sa niektoré funkcie služby online môžu deaktivovať tri roky od dátumu prvého použitia služby online. Ak obnovíte svoje právo na používanie služby online, poskytneme vám prostriedky na predĺženie tohto dátumu.

Náhrada skenovacích nástrojov. Smieme nahradiť porovnateľný softvér a súbory pre nasledujúce produkty služby online:

antivírusový softvér a softvér proti odosielaniu nevyžiadanej pošty a

súbory na rozpoznávanie vírusov a údajové súbory na filtrovanie obsahu.

Forefront Client Security a Forefront Client Security s technológiou SQL Server 2005:

Licenčné podmienky pre technológiu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Softvér obsahuje technológiu MOM 2005. Pokiaľ nie je v nižšie uvedených podmienkach pre dodatočný softvér MOM výslovne uvedené inak, môžete kedykoľvek spúšťať naraz jednu inštanciu technológie v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na jednom serveri. Technológiu MOM 2005 môžete používať výlučne ako podporu používania softvéru a služby online. Na takéto používanie sa licencie na spravovanie technológie MOM nevyžadujú. Môžete vytvoriť a uložiť ľubovoľný počet inštancií technológie MOM 2005 na ktoromkoľvek serveri alebo ukladacom médiu výlučne na uplatnenie svojho práva spúšťať jednu inštanciu tejto technológie, ako je to tu opísané.

Licenčné podmienky pre technológiu Microsoft SQL Server 2005. Tieto licenčné podmienky sa uplatňujú, ak vaše vydanie softvéru obsahuje technológiu SQL Server 2005. Pokiaľ nie je v nižšie uvedených podmienkach pre dodatočný softvér SQL Server výslovne uvedené inak, môžete kedykoľvek spúšťať naraz jednu inštanciu technológie v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na jednom serveri. Technológiu SQL Server 2005 môžete používať výlučne ako podporu používania softvéru a služby online. Na takéto používanie sa licencie pre klientsky prístup technológie SQL Server nevyžadujú. Môžete vytvoriť a uložiť ľubovoľný počet inštancií technológie SQL Server 2005 na ktoromkoľvek serveri alebo ukladacom médiu výlučne na uplatnenie svojho práva spúšťať jednu inštanciu tejto technológie, ako je to tu opísané. Z dôvodu dočasnej podpory tiež smiete v osobitnom prostredí operačného systému spúšťať jednu pasívnu záložnú inštanciu. Túto inštanciu smiete spúšťať na inom serveri ako na licencovanom serveri.

Spúšťanie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak používať

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 135 z 157

Document info
Document views559
Page views559
Page last viewedThu Jan 19 06:51:44 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments