X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 136 / 173

555 views

0 shares

0 downloads

0 comments

136 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

akýkoľvek počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke nižšie. Tento dodatočný softvér smiete používať iba priamo so softvérom a službou online alebo nepriamo cez iný dodatočný softvér.

Zoznam dodatočného softvéru

MOM Reporting Services

MOM User Interface

MOM Web Console

MOM Agent & Helper Binaries

SQL Server Analysis Services Shared Tools

SQL Server Business Intelligence Development Studio

SQL Server 2005 Books Online

SQL Server Connectivity Components

SQL Server Legacy Components

SQL Server Management Tools

SQL Server Notification Services Client Components

SQL Server Reporting Services Report Manager

SQL Server Reporting Services Shared Tools

SQL Server 2005 Shared Tools

SQL Server Software Development Kit

SQLXML Client Features

SQL Server Mobile Server

Ochrana servera. Licencie pre zariadenia sa nevyžadujú pre servery, ku ktorým pristupujú len licencovaní používatelia.

Forefront Online Protection for Exchange, Microsoft Exchange Hosted Archive* a Microsoft Exchange Hosted Encryption:

Aktualizácie licenčných podmienok. Okrem nižšie uvedeného sa počas aktuálneho obdobia vašej príslušnej registrácie alebo zmluvy Open License Value Agreement vzťahujú na vaše používanie služby online licenčné podmienky platné od dátumu, kedy ste prvýkrát získali službu online. Rozsah podmienok používania smieme kedykoľvek aktualizovať. Po publikovaní nového rozsahu podmienok na používanie v právach na používanie produktu alebo odoslaní e-mailu o aktualizáciách používaním služby online vyjadrujete svoj súhlas s nimi.

Použitie na účely vyhodnocovania. Pre produkt Forefront Online Security for Exchange smiete službu online používať počas 30 dní určených na vyhodnocovanie.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

Dynamics CRM Online, Exchange Online, Office Live Meeting*, Office Communications Online a SharePoint Online*:

Licencie SL pre používateľa na program Software Assurance. Licencie SL pre používateľa na program Software Assurance sa môžu získať a prideliť používateľom,

ktorým bola pridelená aj oprávňujúca licencia LKP s aktívnym zabezpečením Software Assurance alebo

ktorí používajú zariadenie, ktorému bola pridelená oprávňujúca licencia LKP pre zariadenie s aktívnym zabezpečením Software Assurance.

Licencie SL pre používateľa na program Software Assurance nemožno v tom istom čase prideliť viac ako jednému používateľovi pre danú oprávňujúcu licenciu LKP pre zariadenie. Počas doby platnosti programu Software Assurance musíte zachovať aktívne zabezpečenie Software Assurance pre oprávňujúce licencie LKP. Vaše právo na prístup k službe online alebo súvisiacemu softvéru na základe licencie pre používateľa na program Software Assurance uplynie (podľa toho, čo nastane skôr)

skončením platnosti zabezpečenia Software Assurance pre vašu oprávňujúcu licenciu LKP alebo

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 136 z 157

Document info
Document views555
Page views555
Page last viewedThu Jan 19 04:34:59 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments