X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 138 / 173

512 views

0 shares

0 downloads

0 comments

138 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

Náhrada technológií prenosu a správy. Môžeme nahradiť porovnateľný softvér a súbory s cieľom, aby mohli služby online

synchronizovať medzi viacerými klientmi pomocou služby prenosu a

stanoviť zásady a spravovať jednotlivých klientov.

Monitorovanie údajov prenosu. Nebudeme monitorovať, zobrazovať ani upravovať vaše údaje prenosu, ktoré spracováva alebo ku ktorým získava prístup služba online, okrem

poskytovania alebo zlepšovania služby online a

spôsobu opísaného vyššie v sekcii Monitorovanie používania.

„Údaje prenosu“ sú vaše e-maily, súbory, dokumenty a ďalšie súbory s údajmi, ktoré spracováva alebo ku ktorým získava prístup služba online.

Spracovanie údajov prenosu. Na zabezpečenie údajov prenosu, ktoré spracováva alebo ku ktorým získava prístup služba online, použijeme opatrenia opísané na lokalite http://www.groove.net/index.cfm?pagename=PrivacySoftware. Súhlasíte, že tieto opatrenia

sú našou výlučnou zodpovednosťou s ohľadom na zabezpečenie a spracovanie údajov prenosu a

sú namiesto akýchkoľvek povinností zachovávať dôvernosť zahrnutých vo vašej objemovej licenčnej zmluve alebo akejkoľvek inej dohode o mlčanlivosti.

Microsoft Learning Solutions eLearning Library*, Microsoft Learning Solutions eReference Library*, Microsoft Learning Solutions eLearning Course Collection, Microsoft Learning Solutions IT Academy a Microsoft Learning Solutions MCP Services:

Dokumentácia. Ktokoľvek má prístup k vášmu počítaču alebo internej sieti, smie kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely. Dokumentácia neobsahuje elektronické knihy.

Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete používať spôsobom opísaným v Univerzálnych licenčných podmienkach.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

E-Reference Library a IT Academy:

Práva na opätovné pridelenie. Licencie SL pre používateľa môžu byť natrvalo opätovne pridelené od jedného používateľa na druhého iba vtedy, ak už sa prvý používateľ nenachádza v organizácii.

Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity:

Iba na interné použitie. K službám online smú pristupovať iba vaši zamestnanci alebo miestni dodávatelia.

Vyžaduje sa produkt Microsoft Office Live Communications Server 2005 („LCS“) alebo Microsoft Office Communications Server 2007 („OCS“). Používatelia služby online musia byť podľa okolností licencovaní na použitie produktu LCS alebo OCS.

Žiadne prepojenie. Službu online nesmiete používať na komunikáciu

s poskytovateľom služieb na výmenu okamžitých správ iným ako Yahoo!, AOL a Microsoft alebo

medzi externými sieťami na výmenu okamžitých správ.

Prístup na zariadenia PDA alebo mobilné telefóny – obmedzenie siete America Online Instant Messenger. Službu online nesmiete používať na prenos informácií o okamžitých

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 138 z 157

Document info
Document views512
Page views512
Page last viewedMon Jan 16 22:32:09 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments