X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 139 / 173

535 views

0 shares

0 downloads

0 comments

139 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

správach a informácií o účasti (Instant Messaging and Presence information) na digitálny diár ani mobilný telefón (alebo z nich) pomocou rádiofrekvenčného spektra (napr. EVDO, GPRS, EDGE).

Použitie na účely vyhodnocovania. Pre produkt Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity môžete použiť službu online na 60-dňové vyhodnocovacie obdobie.

Office Live Meeting:

Upozornenie na zaznamenávanie. Zákony niektorých právnych poriadkov vyžadujú upozornenie alebo súhlas jednotlivcov pred zachytávaním, sledovaním alebo zaznamenávaním ich komunikácie alebo obmedzujú zhromažďovanie, ukladanie a používanie osobne identifikovateľných informácií. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zákony a pred používaním služby online alebo funkcií zaznamenávania získate všetky potrebné súhlasy a zverejníte všetky potrebné údaje.

SharePoint Online Deskless Worker:

Používatelia produktu Deskless Worker smú pristupovať k obsahu a zobrazovať ho z kolekcií určených lokalít. S výnimkou produktu InfoPath alebo formulárov podporovaných prehľadávačom v rámci takýchto kolekcií určených lokalít nesmú vytvárať, ukladať ani upravovať lokality, stránky, knižnice, zoznamy, položky zoznamov ani dokumenty balíka Microsoft Office. K obsahu nesmú pristupovať ani ho zobrazovať v mobilnom zariadení.

Tellme

„Aplikácie“ sú aplikácie na prenos hlasu kompatibilné s platformou Tellme a jazykom VoiceXML. Umožňujú používateľom získavať prístup k informáciám a vymieňať si ich pomocou telefónu alebo iného zariadenia na prenos hlasu. Používatelia získavajú prístup k informáciám a vymieňajú si ich prostredníctvom hlasového používateľského rozhrania.

„Vyjadrenie“ znamená časť prejavu používateľa ohraničenú prestávkami definovanými aplikáciou, ktorá je:

(i)

vyjadrená používateľom v reakcii na výzvu aplikácie a

(ii)

zaznamenaná počas spracovávania hovoru používateľa.

„Záznam celého hovoru“ znamená celý zvukový tok, ktorý sa:

(i)

vymení medzi používateľom a hlasovým rozhraním aplikácie počas hovoru používateľa v aplikácii a

(ii)

zaznamená počas spracovávania tohto hovoru.

Zahŕňa všetky zvukové výzvy aplikácie a súvisiace vyjadrenia používateľa.

Vyjadrenia a záznamy celého hovoru sa súhrnne označujú ako „záznamy“.

Vyjadrenia a záznam celého hovoru. Budete vlastniť všetky záznamy. Budete dodržiavať všetky platné zákony vrátane, ale nie výhradne, federálnych a štátnych zákonov o odpočúvaní a proti zaznamenávaniu. Od všetkých osôb zúčastnených na komunikácii vopred získate súhlas na nahrávanie ľubovoľných záznamov, napríklad prehraním oznámenia „hovory sa zaznamenávajú“ alebo „tento hovor môže byť zaznamenaný“ alebo podobného oznámenia pred zaznamenávaním.

V závislosti od úrovne zakúpenej služby alebo na základe ustanovení uvedených v právnej norme týkajúcej sa ohlasovania sa od nás vyžaduje, aby sme zaznamenávali nasledujúce informácie:

záznamy celých hovorov,

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 139 z 157

Document info
Document views535
Page views535
Page last viewedWed Jan 18 02:20:19 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments