X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 14 / 173

642 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 173

Licencia pre produkt External Connector (EC) je alternatívou k licenciám LKP pre každý server, ku ktorému budú externí používatelia pristupovať. Externí používatelia sú používatelia, ktorí nie sú zamestnancami ani dodávateľmi. Licencia EC pridelená serveru povoľuje prístup ľubovoľnému počtu externých používateľov. Každý fyzický server, ku ktorému pristupujú externí používatelia, vyžaduje iba jednu licenciu EC bez ohľadu na počet spustených inštancií. Právo na spustenie inštancií serverového softvéru sa licencuje osobitne. Licencia EC, podobne ako licencia LKP, povoľuje prístup. Licencie EC, podobne ako licencie LKP, sa líšia v závislosti od verzií a funkcií. Musia mať rovnakú alebo novšiu verziu ako serverový softvér, ku ktorému sa získava prístup. Výber medzi získaním licencií LKP alebo licencie EC je hlavne finančnou záležitosťou.

8)

Servery – Per Processor – licencia per processor (na jeden procesor)

Serveru musíte prideliť licenciu pre každý procesor na tomto serveri, ktorý softvér používa. Ak je softvér spustený vo fyzických prostrediach operačného systému, musíte licencovať každý fyzický procesor. Ak je softvér spustený vo virtuálnych prostrediach operačného systému, vyžaduje sa licencovanie iba virtuálnych procesorov, ktoré softvér používa. Nepotrebujete licencie LKP ani licencie EC, pretože licencovanie per processor (na jeden processor) umožňuje prístup k softvéru z akéhokoľvek počtu zariadení akémukoľvek počtu používateľov.

V licencovaných fyzických alebo virtuálnych prostrediach operačného systému môžete spúšťať akýkoľvek počet inštancií.

Obrázok č. 9

Per processor (na jeden procesor) – fyzické prostredie operačného systému

Obrázok č. 10

Per processor (na jeden procesor) – virtuálne prostredia operačného systému

1)

Servery – osobitné servery – serverová licencia

Serveru musíte prideliť licenciu pre každú inštanciu serverového softvéru, ktorú na tomto serveri spúšťate. Túto inštanciu smiete spúšťať vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na tomto serveri. Niektoré produkty poskytujú špecifickejšie práva

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 14 z 157

Document info
Document views642
Page views642
Page last viewedMon Jan 23 02:53:28 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments