X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 141 / 173

641 views

0 shares

0 downloads

0 comments

141 / 173

Služby online spoločnosti Microsoft

C.

Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).

Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na používanie sa vzťahujú na používanie softvéru, sa tieto práva na používanie vzťahujú na používanie softvéru na základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na používanie softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru. 

Pridelenie licencií SL pre služby a používanie softvéru v rámci serverovej farmy.

Licencie SL pre služby môžete prideliť v súlade s ustanoveniami sekcie Všeobecné licenčné podmienky. Môžete ich prideliť tak, ako to povoľuje vaša objemová licenčná zmluva (nie krátkodobo – 90 dní alebo menej). Prípadne môžete licencie SL pre služby znova prideliť nasledujúcim spôsobom.

Serverová farma.

Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas (UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom združení voľného obchodu (EZVO).

Každé dátové stredisko môže byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Opätovné pridelenie licencií SL pre služby.

V rámci serverovej farmy. Licencie SL pre služby smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na licencie SL pre služby pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Licencie SL pre služby smiete znova prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 141 z 157

Document info
Document views641
Page views641
Page last viewedMon Jan 23 01:28:41 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments