X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 143 / 173

647 views

0 shares

0 downloads

0 comments

143 / 173

Kombinované licenčné modely

Právo primárneho používateľa na prístup k virtuálnym klientskym prostrediam operačného systému na základe práv na používanie roamingu končí, keď uplynie účinnosť príslušných práv na zariadenie s balíkom VDI, zmení sa status primárneho používateľa alebo primárny používateľ opustí vašu organizáciu. V takom prípade musíte zaručiť, aby už tento používateľ nepristupoval k virtuálnym klientskym prostrediam operačného systému na základe práv na používanie roamingu.

IV)

Príslušné práva na používanie. Váš prístup k softvéru VDI, jeho používanie a spravovanie virtuálnych klientskych prostredí operačného systému, ku ktorým pristupuje vaše zariadenie s licenciou na balík VDI, riadia práva na používanie produktov platné pre softvér VDI, ako ich upravujú tieto licenčné podmienky. Licencie na balík VDI môžete prideliť iba zariadeniam. Licencie na balík VDI nemôžete prideliť používateľom.

a)

Povolené oddelenie komponentov. Ako je uvedené v týchto licenčných podmienkach a napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou, každá licencia na balík VDI povoľuje:

i.

používanie a prístup k softvéru VDI zo zariadenia s licenciou na balík VDI a iných zariadení, v ktorých sa spúšťajú povolené inštancie softvéru VDI, a

ii.

spravovanie virtuálnych klientskych prostredí operačného systému vo vašich hostiteľoch balíka VDI.

b)

Opätovné pridelenie licencií na balík VDI. Napriek obmedzeniu uvedenému v právach na používanie produktov môžete svoju licenciu opätovne prideliť, nie však krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Ak zariadenie s licenciou na balík VDI stiahnete z používania z dôvodu trvalého zlyhania hardvéru, svoju licenciu smiete opätovne prideliť skôr.

V)

Práva na softvér. Balíky VDI Standard Suite a VDI Premium Suite poskytujú práva na používanie alebo prístup k ľubovoľnej verzii nasledujúceho softvéru VDI počas trvania vašej registrácie Select alebo Enterprise alebo zmluvy Open Value:

a)

Windows Server Remote Desktop Services („RDS“)

b)

System Center Virtual Machine Manager („VMM“)

c)

System Center Configuration Manager („SCCM“)

d)

System Center Operations Manager („SCOM“)

VI)

Remote Desktop Services. S výnimkou nasledujúcich prípadov smiete k softvéru RDS priamo alebo nepriamo pristupovať zo svojho zariadenia s licenciou na balík VDI. Nesmiete pristupovať k softvéru Windows Server s cieľom hosťovať grafické používateľské rozhranie (použitím funkcií softvéru RDS alebo inej technológie), a to buď:

VI)

priamo zo zariadenia s licenciou na balík VDI, ani

VI)

nepriamo prostredníctvom virtuálneho prostredia operačného systému v hostiteľovi balíka VDI.

Na povolenie tohto prístupu nepotrebujete licenciu LKP na softvér RDS tak pre zariadenie s licenciou na balík VDI, ako ani pre hostiteľa balíka VDI, a to napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s právami na používanie produktov pre produkt Windows Server. Pre obidve zariadenia alebo pristupujúceho používateľa však musíte získať a prideliť licenciu LKP na produkt Windows Server.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 143 z 157

Document info
Document views647
Page views647
Page last viewedMon Jan 23 10:39:56 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments