X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 144 / 173

523 views

0 shares

0 downloads

0 comments

144 / 173

Kombinované licenčné modely

VII)

System Center Virtual Machine Manager. Ak získate licenciu na balík VDI, budete považovaní za držiteľa jednej licencie na softvér VMM. Na základe svojej licencie na balík VDI môžete pomocou softvéru VMM naraz spravovať až štyri virtuálne klientske prostredia operačného systému, v ktorých spúšťate softvér používaný na diaľku z vášho zariadenia s licenciou na balík VDI. Tieto virtuálne prostredia operačného systému sa môžu prevádzkovať až v štyroch odlišných hostiteľoch balíka VDI. Nesmiete spravovať prostredia operačného systému, ktoré sa neprevádzkujú v hostiteľoch balíka VDI. Na spravovanie príslušných virtuálnych prostredí operačného systému nepotrebujete samostatné licencie na spravovanie softvéru VMM, a to napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s právami na používanie produktov pre softvér VMM.

VIII)

System Center Configuration Manager. Ak získate licenciu na balík VDI, budete považovaní za držiteľa jednej licencie na softvér SCCM. Na základe svojej licencie na balík VDI môžete pomocou softvéru SCCM spravovať fyzické prostredia operačného systému vo svojich hostiteľoch balíka VDI bez požiadavky, aby ste pre príslušné zariadenia získali a pridelili licencie na spravovanie. Platí tu však nasledujúca podmienka. Fyzické prostredia operačného systému sa musia používať výlučne na:

VIII)

spúšťanie virtualizačného softvéru pre hardvér,

VIII)

poskytovanie služieb virtualizácie hardvéru a

VIII)

spúšťanie softvéru na spravovanie a servis virtuálnych klientskych prostredí operačného systému v hostiteľovi balíka VDI.

Na základe svojej licencie na balík VDI môžete tiež pomocou softvéru SCCM spravovať fyzické prostredia operačného systému vo svojich hostiteľoch balíka VDI (napriek predchádzajúcej podmienke) a akékoľvek iné prostredia operačného systému za predpokladu, že samostatne získate a pridelíte licencie na spravovanie, ako to predpokladajú práva na používanie produktov pre softvér SCCM.

IX)

System Center Operations Manager. Ak získate licenciu na balík VDI, budete považovaní za držiteľa jednej licencie na softvér SCOM. Na základe svojej licencie na balík VDI môžete pomocou softvéru SCOM spravovať fyzické prostredia operačného systému vo svojich hostiteľoch balíka VDI bez požiadavky, aby ste pre príslušné zariadenia získali a pridelili licencie na spravovanie. Platí tu však nasledujúca podmienka. Fyzické prostredia operačného systému sa musia používať výlučne na:

IX)

spúšťanie virtualizačného softvéru pre hardvér,

IX)

poskytovanie služieb virtualizácie hardvéru a

IX)

spúšťanie softvéru na spravovanie a servis virtuálnych klientskych prostredí operačného systému v hostiteľovi balíka VDI.

Na základe svojej licencie na balík VDI môžete tiež pomocou softvéru SCOM spravovať fyzické prostredia operačného systému vo svojich hostiteľoch balíka VDI (napriek predchádzajúcej podmienke) a akékoľvek iné prostredia operačného systému za predpokladu, že samostatne získate a pridelíte licencie na spravovanie, ako to predpokladajú práva na používanie produktov pre softvér SCOM.

X)

Výnimky a dodatočné podmienky pre balík VDI Premium Suite.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 144 z 157

Document info
Document views523
Page views523
Page last viewedTue Jan 17 11:43:09 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments