X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 145 / 173

603 views

0 shares

0 downloads

0 comments

145 / 173

Kombinované licenčné modely

a)

Remote Desktop Services. Okrem práva na prístup k funkciám softvéru RDS z ľubovoľného zariadenia, na ktorý sa vzťahuje balík VDI Premium Suite, máte tiež právo na prístup k produktu Windows Server na účely hosťovania grafického používateľského rozhrania. Naďalej však platí požiadavka, že musíte mať samostatnú licenciu LKP na produkt Windows Server.

b)

Application Virtualization for Remote Desktop Services. K softvéru Application Virtualization for Remote Desktop Services smiete získavať prístup a používať ho vo svojom hostiteľovi balíka VDI zo zariadení s licenciou na balík VDI, ktorým ste pridelili licencie na balík VDI Premium Suite. Naďalej však platí požiadavka, že musíte mať samostatnú licenciu LKP na produkt Windows Server.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 145 z 157

Document info
Document views603
Page views603
Page last viewedSat Jan 21 13:57:12 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments