X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 146 / 173

542 views

0 shares

0 downloads

0 comments

146 / 173

Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

Tieto výhody vyžadujú zabezpečenie programu Software Assurance a v niektorých prípadoch členstvo v programe Software Assurance. Podrobnosti a kompletný zoznam výhod programu Software Assurance nájdete v Zozname produktov. Okrem výnimiek uvedených nižšie sa platnosť týchto výhod skončí ukončením zabezpečenia programu Software Assurance.

1.Práva pre „Cold“ Disaster Recovery (zotavenie po havárii).

Každá inštancia schváleného serverového softvéru, ktorý spúšťate vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na licencovanom serveri, umožňuje dočasne spúšťať záložnú inštanciu vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na serveri pre prípad zotavenia po havárii. Práva na používanie produktov pre softvér a nasledujúce obmedzenia sa vzťahujú na používanie softvéru na serveri slúžiaceho pre prípad havárie.

Server musí byť vypnutý okrem prípadov (i) obmedzeného samotestovania softvéru a spravovania opráv alebo (ii) zotavenia po havárii.

Server nesmie byť v tom istom klastri ako produkčný server.

V tom istom čase môžete spúšťať záložné a produkčné inštancie iba počas obnovovania produkčnej inštancie po havárii.

Vaše právo na spúšťanie záložných inštancií končí, keď sa končí zabezpečenie programu Software Assurance.

2.E -Learning.

Časť Aplikácie pre osobné počítače práv na používanie produktov poskytuje licenčné podmienky pre Školiace súpravy eLearning. Nesmiete však mať viac používateľov ako máte licencií E-Learning.

3.TechNet Plus Subscription Media.I

Časť Vývojové nástroje práv na používanie produktov poskytuje licenčné podmienky pre TechNet Plus Subscription Media. Ďalšie výhody programu TechNet Software Assurance nájdete v Zozname produktov.

4.Zvýšené licencie.

Zvýšená licencia umožňuje spustiť prémiové vydanie namiesto oprávneného produktu. Keď je zvýšená licencia trvalá, natrvalo nahradí práva na oprávnený produkt.

5.MSDN.I

Časť Vývojové nástroje práv na používanie produktov poskytuje licenčné podmienky pre produkt MSDN. Práva na používanie softvéru licencovaného cez MSDN sa stanú trvalými, keď sa stane trvalým právo na používanie produktu Visual Studio.

6.Služby technickej podpory produktov pre program Software Assurance.

Spôsob používania softvéru nemusí byť podporovaný. Môže sa od vás vyžadovať aj zakúpenie ďalších služieb technickej podpory. Každý z nás používa informácie nadobudnuté v súvislosti so službami technickej podpory po dobu, kým sa nezverejnia dôverné informácie ostatných. Licenčné podmienky podliehajúceho produktu sa vzťahujú na používanie akýchkoľvek opráv.

7.Základy systému Windows pre staršie osobné počítače.I

Sekcia Operačné systémy pre osobné počítače práv na používanie produktov predstavuje vaše licenčné podmienky pre základy systému Windows pre staršie osobné počítače. Softvér však smiete používať iba na spúšťanie typov aplikácií uvedených nižšie.

zabezpečenie

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 146 z 142

Document info
Document views542
Page views542
Page last viewedWed Jan 18 10:49:29 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments