X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 147 / 173

502 views

0 shares

0 downloads

0 comments

147 / 173

Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

správa

terminálová emulácia

vzdialená pracovná plocha a podobné technológie

webový prehľadávač

mediálny prehrávač

klient na odosielanie okamžitých správ

zobrazovače dokumentov

NET Framework a Java Virtual Machine

Mediálny prehrávač nemusíte nainštalovať. Sekcie časti Operačné systémy pre osobné počítače práv na používanie produktov uvedené nižšie sa v tomto prípade na vaše používanie softvéru nevzťahujú.

Windows Media Digital Rights Management

Windows Media Player

Poznámka o vizuálnom štandarde MPEG-4

Softvér smiete používať na inom zariadení, ako je zariadenie, na ktoré bol pôvodne nainštalovaný, ak príslušné pôsobenie programu Software Assurance presuniete na toto druhé zariadenie.

8.Windows 7 Enterprise.I

Sekcia Operačné systémy pre osobné počítače práv na používanie produktov s doplneniami uvedenými v sekcii Práva na virtualizáciu pre licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance nižšie predstavuje vaše licenčné podmienky pre softvér. Iné právo na používanie softvéru než právo uvedené v sekcii Práva na virtualizáciu sa stáva trvalým, keď sa stane trvalým vaše právo na používanie systému Windows 7 Professional.

9.Windows Virtual Desktop Access (VDA) a práva na virtualizáciu pre licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance.I

Sekcia Operačné systémy pre osobné počítače práv na používanie produktov s doplneniami uvedenými nižšie predstavuje vaše licenčné podmienky pre používanie softvéru na základe licencií Windows VDA a licencií na systém Windows s aktívnym zabezpečením Software Assurance. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami v sekcii Operačné systémy pre osobné počítače a v tejto sekcii budú mať prednosť tieto licenčné podmienky. Platí výraz „inštancia“ a ďalšie výrazy v časti Univerzálne licenčné podmienky súvisiace s používaním softvéru s virtualizačnými technológiami. Výrazom „softvér“ používaným v tejto časti sa označuje systém Windows 7 Enterprise.

a)

Pridelenie licencie zariadeniu.

Zariadenia s licenciami Windows VDA. Skôr ako na základe licencie Windows VDA spustíte inštanciu softvéru, musíte licenciu prideliť niektorému zariadeniu. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitné zariadenie. Napriek obmedzeniu uvedenému vo Všeobecných licenčných podmienkach môžete svoju licenciu opätovne prideliť, nie však krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Svoju licenciu smiete opätovne prideliť skôr, ak stiahnete licencované zariadenie z používania kvôli trvalému zlyhaniu hardvéru.

Licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance. Zariadenie, ktorému ste pridelili licenciu na systém Windows a aktívne zabezpečenie Software Assurance,

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 147 z 157

Document info
Document views502
Page views502
Page last viewedMon Jan 16 11:13:24 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments