X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 148 / 173

661 views

0 shares

0 downloads

0 comments

148 / 173

Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

je „licencovaným zariadením“. Ak zabezpečenie Windows Software Assurance premiestnite do náhradného počítača, „licencovaným zariadením“ sa stáva príslušný počítač.  

b)

Spúšťanie inštancií softvéru.

Pre každú pridelenú licenciu smiete kedykoľvek buď:

o

na diaľku pristupovať k jednej inštancii softvéru spúšťaného v jednom fyzickom prostredí operačného systému na jednom z vašich serverov (napríklad vo vašom údajovom centre) z licencovaného zariadenia, alebo

o

na diaľku pristupovať až k štyrom inštanciám softvéru spúšťaného vo virtuálnych prostrediach operačného systému (len jedna inštancia na jedno virtuálne prostredie operačného systému) na vašich serveroch (napríklad až v štyroch odlišných serveroch vo vašom údajovom centre) z licencovaného zariadenia.

V prípade zariadení s licenciou Windows VDA, ktorým je pridelená licencia na systém Windows 7 Professional, môžete kedykoľvek spúšťať jednu alebo viac povolených inštancií softvéru vo virtuálnych prostrediach operačného systému (len jedna inštancia na jedno virtuálne prostredie operačného systému) v licencovanom zariadení.

V prípade licencovaných zariadení so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance môžete tiež v licencovanom zariadení kedykoľvek spúšťať až štyri inštancie softvéru vo virtuálnych prostrediach operačného systému (len jedna inštancia na jedno virtuálne prostredie operačného systému) a jednu inštanciu softvéru v jednom fyzickom prostredí operačného systému. Ak spúšťate všetkých päť povolených inštancií naraz, inštancia spustená vo fyzickom prostredí operačného systému musí byť použitá výlučne na spustenie:

o

virtualizačného softvéru pre hardvér a

o

softvéru na spravovanie a servis prostredí operačného systému v licencovanom zariadení.

Pre licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance máte k dispozícii nasledujúcu alternatívu. Pre každú licenciu môžete v licencovanom zariadení kedykoľvek spúšťať dve inštancie softvéru vo fyzickom prostredí operačného systému. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, nesmiete softvér spúšťať v žiadnych virtuálnych prostrediach operačného systému v licencovanom zariadení.

Namiesto ktorejkoľvek povolenej inštancie môžete spúšťať inštanciu systému Windows 7 Professional, prípadne ľubovoľnú staršiu verziu softvéru alebo systému Windows 7 Professional.

Softvér nesmiete vo fyzickom prostredí operačného systému v licencovanom zariadení spúšťať na základe licencie Windows VDA.

Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore so sekciou Vzdialená pracovná plocha v právach na používanie produktov pre operačný systém pre osobné počítače smiete na diaľku pristupovať k inštanciám na vašich serveroch (napríklad vo vašom údajovom centre) iba z licencovaného zariadenia, a to s nasledujúcimi výnimkami.

o

K inštanciám môžete získavať prístup na diaľku z ľubovoľného iného zariadenia, ktorému ste pridelili aktívnu licenciu Windows VDA, aktívnu licenciu Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop alebo Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop pre program Software Assurance, prípadne licenciu na systém Windows s aktívnym zabezpečením Software

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 148 z 157

Document info
Document views661
Page views661
Page last viewedTue Jan 24 13:49:53 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments