X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 149 / 173

649 views

0 shares

0 downloads

0 comments

149 / 173

Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

Assurance.

o

Na zdieľanie aktívnej relácie môžete použiť funkciu Pomoc na diaľku.

o

Na prístup k inštanciám softvéru (lokálne alebo na diaľku) len kvôli ich spravovaniu sa licencia nevyžaduje.

c)

Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre každú získanú licenciu máte dodatočné práva uvedené nižšie.

Môžete vytvoriť ľubovoľný počet inštancií softvéru.

Inštancie softvéru môžete ukladať na ktoromkoľvek serveri alebo ukladacom médiu.

Inštancie softvéru môžete vytvárať a ukladať výlučne s cieľom uplatniť svoje právo spúšťať inštancie softvéru na základe ktorejkoľvek z vašich licencií Windows VDA alebo programu Windows Software Assurance, ako je to opísané vyššie (inštancie napríklad nesmiete distribuovať tretím stranám).

d)

Práva na používanie roamingu. Okrem prípadov uvedených nižšie môže jediný primárny používateľ zariadenia s licenciou Windows VDA alebo zariadenia s licenciou na systém Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance (zariadenie v práci):

kedykoľvek na diaľku pristupovať k jednej alebo viacerým povoleným inštanciám spúšťaných na vašich serveroch (napríklad vo vašom údajovom centre) z oprávňujúceho zariadenia tretej strany1 a

kedykoľvek spúšťať jednu inštanciu softvéru vo virtuálnom prostredí operačného systému v oprávňujúcom zariadení tretej strany1.

1„Oprávňujúce zariadenie tretej strany“ je zariadenie, ktoré vlastní alebo ovláda iná entita než vaša spoločnosť alebo jej pobočky.

Keď sa primárny používateľ nachádza v priestoroch vašej spoločnosti alebo jej pobočky, práva na používanie roamingu sa neuplatňujú.

Softvér nesmiete vo fyzickom prostredí operačného systému v oprávňujúcom zariadení tretej strany spúšťať na základe práv na používanie roamingu. Akékoľvek používanie podlieha obmedzeniu počtu používateľov uvedenému vo Všeobecných licenčných podmienkach sekcie Operačné systémy pre osobné počítače a musí byť na účely súvisiace s prácou. Právo primárneho používateľa na používanie softvéru na základe práv na používanie roamingu končí, keď uplynie účinnosť príslušných práv na zariadenie v práci, zmení sa status primárneho používateľa alebo primárny používateľ opustí vašu organizáciu. V takom prípade musíte zaručiť, aby už tento používateľ nepoužíval softvér na základe práv na používanie roamingu.

e)

Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou sú vaša licencia na produkt Windows Virtual Desktop, tieto práva na virtualizáciu pre licencované zariadenia so systémom Windows a aktívnym zabezpečením Software Assurance a príslušné práva na používanie roamingu časovo obmedzené. Po skončení platnosti prihlásenia na odber alebo zabezpečenia nesmiete pristupovať k softvéru ani ho používať spôsobom povoleným v tomto dokumente.

10.Práva na používanie roamingu pre licencované zariadenia pre všetky vydania produktu Office 2010, Project 2010 alebo Visio 2010 s aktívnym zabezpečením Software Assurance:

Sekcia Aplikácie pre osobné počítače práv na používanie produktov s doplneniami uvedenými nižšie predstavuje vaše licenčné podmienky pre používanie softvéru na základe licencií na všetky vydania produktov Office 2010, Project 2010 a Visio 2010 s aktívnym zabezpečením Software Assurance. V prípade akéhokoľvek rozporu

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 149 z 157

Document info
Document views649
Page views649
Page last viewedMon Jan 23 13:27:52 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments