X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 150 / 173

650 views

0 shares

0 downloads

0 comments

150 / 173

Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

medzi podmienkami v sekcii Aplikácie pre osobné počítače a v tejto sekcii budú mať prednosť tieto licenčné podmienky. Tieto práva sa udeľujú v súlade s obmedzením počtu používateľov uvedeným vo Všeobecných licenčných podmienkach sekcie Aplikácie pre osobné počítače a akékoľvek používanie musí byť na účely súvisiace s prácou.

Okrem prípadov uvedených nižšie môže jediný primárny používateľ licencovaného zariadenia:

o

na diaľku pristupovať k softvéru spúšťanému na vašich serveroch (napríklad vo vašom údajovom centre) z oprávňujúceho zariadenia tretej strany1 a

o

spúšťať softvér vo virtuálnom prostredí operačného systému v oprávňujúcom zariadení tretej strany1.

1„Oprávňujúce zariadenie tretej strany“ je zariadenie, ktoré vlastní alebo ovláda iná entita než vaša spoločnosť alebo jej pobočky.

Keď sa primárny používateľ nachádza v priestoroch vašej spoločnosti alebo jej pobočky, práva na používanie roamingu sa neuplatňujú.

Softvér nesmiete vo fyzickom prostredí operačného systému v oprávňujúcom zariadení tretej strany spúšťať na základe práv na používanie roamingu.

Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre každú z vašich licencií na produkty Office 2010, Project 2010 a Visio 2010 s aktívnym zabezpečením Software Assurance máte dodatočné práva uvedené nižšie.

o

Môžete vytvoriť ľubovoľný počet kópií softvéru.

o

Kópie softvéru môžete ukladať na ktoromkoľvek serveri alebo ukladacom médiu.

o

Kópie softvéru môžete vytvárať a ukladať výlučne s cieľom uplatniť svoje právo na prístup a používanie softvéru na základe vašich licencií, ako je to opísané vyššie (kópie softvéru napríklad nesmiete distribuovať tretím stranám).

Právo primárneho používateľa na používanie softvéru na základe týchto práv na používanie roamingu končí, keď uplynie účinnosť príslušných práv na licencované zariadenie, uplynie účinnosť zabezpečenia Software Assurance alebo sa zmení status primárneho používateľa. V takom prípade musíte zaručiť, aby už tento používateľ nepoužíval softvér na základe práv na používanie roamingu.

Trvanie licencie. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou objemovou licenčnou zmluvou sú tieto práva na používanie roamingu časovo obmedzené. Po skončení platnosti zabezpečenia Software Assurance nesmiete k softvéru pristupovať ani ho používať na základe tejto sekcie Práva na používanie roamingu.

11.Balík Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) pre program Software Assurance.I

Aktívne zabezpečenie Windows Business alebo Professional Software Assurance, prípadne aktívna predplatená licencia na produkt Windows Virtual Desktop Access, vám poskytuje spôsobilosť na získanie licencií pre balík MDOP pre program Software Assurance. Tieto licencie sú voliteľné a oddelené od licencie Software Assurance. Ďalšie informácie nájdete v Zozname produktov. Ak budete uplatňovať túto výhodu, pre každú nadobudnutú licenciu pre MDOP pre program Software Assurance máte práva uvedené nižšie.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 150 z 157

Document info
Document views650
Page views650
Page last viewedMon Jan 23 13:29:07 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments