X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 151 / 173

427 views

0 shares

0 downloads

0 comments

151 / 173

Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

a)

Inštalácia a práva na používanie. „Licencované zariadenie“ je zariadenie, ktorému ste pridelili príslušnú oprávňujúcu licenciu a zabezpečenie Windows Vista alebo Professional Software Assurance.

Licencované zariadenie. Na licencovanom zariadení môžete inštalovať a používať softvér. Niektoré funkcie softvéru sú navrhnuté na spravovanie softvéru v licencovanom zariadení. Tieto funkcie môžete používať v iných zariadeniach výlučne na spravovanie softvéru používaného v licencovanom zariadení. Takisto môžete na spravovanie softvéru na serveroch v rámci vašej domény používať nasledujúce komponenty, pokiaľ sú osobné počítače v rámci danej domény licencované pre balík MDOP:

Advanced Group Policy Management

Asset Inventory Service (AIS)

Diagnostics and Recovery Toolset

Používanie služby AIS v licencovaných osobných počítačoch podlieha sekcii Dodatočné podmienky sekcie Služby online týchto práv na používanie produktov. Informácie o tom, ako môžeme zhromažďovať a používať vaše informácie, nájdete v prehlásení o používaní osobných údajov služby na lokalite https://sc.microsoft.com/Help/Privacy.htm.

b)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

Vzdialený prístup. K balíkom MDOP pre program Software Assurance môžete pristupovať a používať ich z ďalšieho zariadenia tak, ako je to opísané nižšie.

o

Primárny používateľ. Jediný primárny používateľ zariadenia môže pristupovať k softvéru a používať ho z ďalšieho zariadenia. Žiadna ďalšia osoba nemôže súčasne používať softvér na základe rovnakej licencie, okrem poskytovania služieb podpory.

o

Neprimárni používatelia. Ktorýkoľvek používateľ smie pristupovať k softvéru a používať ho zo zariadenia s osobitnou licenciou.

o

Pomoc na diaľku. V rámci poskytovania služieb podpory smiete povoliť ďalším zariadeniam prístup k softvéru. Pre tento prístup sa nevyžaduje dodatočná licencia.

Práva na používanie roamingu. Okrem prípadov uvedených nižšie môže jediný primárny používateľ licencovaného zariadenia používať softvér MDOP pre program Software Assurance v oprávňujúcom zariadení tretej strany1 kvôli podpore povoleného používania alebo prístupu na diaľku k vášmu licencovanému softvéru v tomto oprávňujúcom zariadení tretej strany.

1„Oprávňujúce zariadenie tretej strany“ je zariadenie, ktoré vlastní alebo ovláda iná entita než vaša spoločnosť alebo jej pobočky.

Keď sa primárny používateľ nachádza v priestoroch vašej spoločnosti alebo jej pobočky, práva na používanie roamingu sa neuplatňujú.

o

Tieto práva sa udeľujú v súlade s obmedzením počtu používateľov uvedeným v sekcii Primárny používateľ a akékoľvek používanie musí byť na účely súvisiace s prácou.

o

Právo primárneho používateľa na používanie softvéru MDOP pre program Software Assurance na základe týchto práv na používanie roamingu končí, keď uplynie účinnosť príslušných práv na licencované zariadenie alebo sa zmení status primárneho používateľa. V takom prípade musíte zaručiť, aby už tento používateľ nepoužíval softvér MDOP pre program Software Assurance na základe práv na používanie roamingu.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 151 z 157

Document info
Document views427
Page views427
Page last viewedWed Dec 07 23:11:22 UTC 2016
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments