X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 152 / 173

587 views

0 shares

0 downloads

0 comments

152 / 173

Príloha 1 – Výhody programu Software Assurance

c)

Trvanie licencie. Po skončení platnosti príslušného zabezpečenia Windows Software Assurance nesmiete pristupovať k softvéru ani ho používať.

12.Aplikácie s vlastným hosťovaním.

Na aplikácie s vlastným hosťovaním sa vzťahujú nasledujúce dodatočné požiadavky na udelenie licencie alebo práva na používanie. Medzi aplikácie s vlastným hosťovaním patria produkty, ktoré sú v zoznamoch produktov v sekciách licenčných modelov týchto práv na používanie produktov označené symbolom „SH“ vedľa názvu.

Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore s vašou licenčnou zmluvou smiete licencované kópie aplikácií s vlastným hosťovaním spúšťať spolu s vlastným softvérom s cieľom vytvoriť zjednotené riešenie (ďalej „zjednotené riešenie“) a povoliť tretím stranám jeho používanie. Platia tu podmienky uvedené nižšie. Zjednotené riešenie zahŕňa aj ľubovoľné aplikácie s vlastným hosťovaním komunikujúce s vaším softvérom, ktorý je súčasťou zjednoteného riešenia.

Požiadavky:

Musíte mať požadované licencie na softvér spoločnosti Microsoft a zachovať zabezpečenie Software Assurance pre:

aplikácie s vlastným hosťovaním spúšťané v rámci zjednoteného riešenia a

všetky licencie na prístup, pomocou ktorých sa zjednotené riešenie sprístupňuje externým používateľom.

Váš softvér musí:

aplikáciám s vlastným hosťovaním, ktoré sú súčasťou zjednoteného riešenia, pridať významné a primárne funkcie (tabule, editory HTML, pomôcky a podobné technológie nie sú primárnymi službami ani aplikáciami zjednoteného riešenia),

byť hlavnou službou alebo aplikáciou a jediným prístupovým bodom k zjednotenému riešeniu,

byť doručovaný prostredníctvom Internetu alebo súkromnej siete – komponent aplikácií s vlastným hosťovaním sa nesmie načítavať do zariadenia koncového používateľa a

byť vaším vlastníctvom (nie iba licencovaný) s výnimkou, že váš softvér môže obsahovať softvér tretích strán, ktorý je vo vašom softvéri vstavaný a podporuje ho.

Akékoľvek používanie aplikácií s vlastným hosťovaním sa naďalej riadi licenčnými podmienkami pre príslušné produkty. Licencie získané na základe svojej licenčnej zmluvy smiete prevádzať, iba ak to príslušná zmluva povoľuje.

Zmeny práv na používanie.

Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy smieme kedykoľvek upraviť alebo ukončiť práva na používanie uvedené vyššie. Ak tak urobíme, tieto práva na používanie sa budú naďalej vzťahovať na vaše používanie aplikácií s vlastným hosťovaním na základe licencií získaných pred dátumom účinnosti príslušnej zmeny.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 152 z 157

Document info
Document views587
Page views587
Page last viewedFri Jan 20 12:01:55 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments