X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 153 / 173

580 views

0 shares

0 downloads

0 comments

153 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Internetové služby. Spoločnosť Microsoft môže s produktmi poskytovať internetové služby. Služby môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Internetové služby je zakázané používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý ich môže poškodiť alebo môže obmedziť ich používanie iným používateľom. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti akýmkoľvek spôsobom.

A.

Súhlas pre internetové služby. Tabuľka nižšie obsahuje funkcie softvéru, ktoré sa pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb cez Internet. Taktiež uvádza produkty, v ktorých sa nachádzajú. Niektoré funkcie sa objavujú vo viac než jednom produkte. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní niektorej z týchto funkcií osobitné upozornenie. Tieto funkcie môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať. Používaním týchto funkcií dávate súhlas na prenos týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

Informácie o počítači. Tieto funkcie používajú internetové protokoly, ktoré odosielajú do príslušných systémov informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému, prehľadávača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód zariadenia, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie iba na to, aby vám sprístupnila internetové služby.

B.

Používanie informácií. Spoločnosť Microsoft smie použiť informácie o počítači, informácie z urýchľovača, informácie o návrhoch pri vyhľadávaní, chybové hlásenia, hlásenia o škodlivom softvéri a hlásenia o filtrovaní adries URL na zlepšenie softvéru a služieb. Smie ho tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s dodávateľmi hardvéru a softvéru. Informácie smú používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.

C.

Zneužitie internetových služieb. Tieto služby nesmiete používať spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používateľmi. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti akýmkoľvek spôsobom.

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 153 z 142

Document info
Document views580
Page views580
Page last viewedFri Jan 20 07:01:25 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments