X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 155 / 173

622 views

0 shares

0 downloads

0 comments

155 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Automatické aktualizácie

Softvér s technológiou Click-to-Run môže občas na lokalite spoločnosti Microsoft vyhľadávať aktualizácie a doplnky. Ak softvér nájde aktualizácie a doplnky, môže ich prevziať a nainštalovať v licencovanom zariadení.

Office 2010 a produkty komponentov.

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov balíka Office 2010 na lokalite http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1033.

Automatické aktualizácie

Softvér sa občas pripája k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb prostredníctvom Internetu, aby sa zachovala jeho aktuálnosť. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. Keď sa softvér pripojí, skontrolujeme verziu vášho softvéru a odporučíme alebo prevezmeme aktualizácie do vašich zariadení. Pri prevzatí aktualizácie nemusíte dostať upozornenie. Túto funkciu môžete vypnúť. 

Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition and Web Antimalware Subscription for Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition

Pozrite si prehlásenie o používaní osobných údajov na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116592.

Súhlas na aktualizáciu infračerveného vysielača/-prijímača

Softvér môže obsahovať technológiu na zabezpečenie správnej funkčnosti infračerveného vysielača alebo prijímača dodávaného s určitými produktmi založenými na technológii Media Center. Súhlasíte s tým, že softvér smie aktualizovať firmvér tohto zariadenia.

MSDN*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows 7

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre systém Windows 7 na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 155 z 157

Document info
Document views622
Page views622
Page last viewedSun Jan 22 08:43:15 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments