X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 156 / 173

666 views

0 shares

0 downloads

0 comments

156 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Digitálne certifikáty

Softvér používa digitálne certifikáty. Tieto digitálne certifikáty potvrdzujú identitu používateľa Internetu odoslaním štandardnej šifrovanej informácie x.509. Môžu sa tiež použiť na digitálne podpisovanie súborov a makier, a tým na overenie integrity a pôvodu obsahu súborov. Softvér získava certifikáty a aktualizuje zoznamy zrušených certifikátov cez Internet (ak sú k dispozícii).

MSDN*

Office 2010 a produkty komponentov balíka Office

TechNet Plus*

Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard a Enterprise Edition

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows FLP

Windows HPC Server 2008 R2

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Windows SBS 2008

Windows Server 2008 R2 (všetky vydania)

Windows Server 2008 pre systém WESS

Windows 7

Windows Web Server 2008 R2

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov balíka Office 2010 v lokalite http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1033 alebo

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov systému Windows 7 na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604 alebo

Informácie o ochrane osobných údajov produktu Windows Server na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34493 alebo

Navštívte lokalitu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130980

Chybové hlásenia

Chybové hlásenia. Tento softvér automaticky odosiela spoločnosti Microsoft chybové hlásenia. Súčasťou hlásení sú informácie o problémoch, ktoré sa vyskytli v softvéri. Hlásenia môžu neúmyselne obsahovať osobné údaje. Hlásenie so snímkou pamäte počítača môže napríklad obsahovať vaše meno. Súčasťou môže byť aj časť dokumentu, na ktorom ste pracovali. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Ďalšie informácie o chybových hláseniach nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56274.

BizTalk RDID 2009

System Center Mobile Device Manager 2008

System Center Mobile Device Manager 2008 s technológiou SQL Server 2005

Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard a Enterprise Edition

Windows SBS 2008

Windows Server 2008 pre systém WESS

Navštívte lokalitu http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp alebo

Navštívte lokalitu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130980

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 156 z 157

Document info
Document views666
Page views666
Page last viewedTue Jan 24 17:42:42 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments