X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 157 / 173

655 views

0 shares

0 downloads

0 comments

157 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Extension Manager

Program Extension Manager môže prostredníctvom Internetu prevziať iný softvér z webovej lokality galérie Visual Studio. Ak chcete, aby vám bol tento iný softvér poskytnutý, musí program Extension Manager odoslať spoločnosti Microsoft typ operačného systému, názov a verziu softvéru, typ prehľadávača a jazykový kód zariadenia, v ktorom ste nainštalovali softvér. Galérii Visual Studio poskytujú tento iný softvér tretie strany. Licencia sa používateľom poskytuje podľa podmienok tretích strán, nie spoločnosti Microsoft.

Visual Studio (so sieťou MSDN a bez nej)

Ďalšie informácie nájdete v podmienkach používania galérie Visual Studio.

Softvér a služby Groove

Softvér obsahujúci službu Groove môže vďaka tejto službe komunikovať priamo s ostatnými cez Internet. Ak ste na Internete, vaša komunikácia bude šifrovaná a odosielaná prostredníctvom serverov spoločnosti Microsoft pre neskoršie doručenie. Túto službu nemožno zakázať.

Groove zverejňuje kontaktom niektoré vaše údaje o konte Groove a počítači. Ak napríklad:

pridávate kontakt do zoznamu kontaktov,

importujete používateľské konto do nového zariadenia,

aktualizujete údaje v „identifikačnom kontakte“ alebo

odosielate pozvanie do pracovného priestoru Groove pomocou adresy URL ako odkaz na súbor s pozvánkou, informácie o vás a vašich zariadeniach môžu byť odoslané vašim kontaktom. Ak nakonfigurujete Groove na používanie serverov spoločnosti Microsoft, tieto servery budú zhromažďovať údaje o vašom počítači a používateľských kontách.

Visual Studio so sieťou MSDN (súvisiace s balíkom Office)

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre produkt Microsoft Office Groove 2007 na lokalite http://www.office.microsoft.com/en-us/products/FX101153391033.aspx.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 157 z 157

Document info
Document views655
Page views655
Page last viewedMon Jan 23 23:38:18 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments