X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 158 / 173

526 views

0 shares

0 downloads

0 comments

158 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Služba Network Address Translation (NAT) prevodu adresy IPv6 (Teredo)

Táto funkcia umožňuje existujúcim domácim zariadeniam internetových brán prevod na adresu IPv6. Adresa IPv6 je internetový protokol novej generácie. Umožňuje koncovú pripojiteľnosť potrebnú pre aplikácie obojsmernej komunikácie (peer-to-peer). Pri každom spustení softvéru sa služba klienta siete Teredo pokúsi vyhľadať verejnú internetovú službu Teredo. Vyhľadáva ju odoslaním dotazu cez Internet. Dotaz iba prenáša štandardné údaje služby DNS na vyhodnotenie toho, či je váš počítač pripojený na Internet a či môže vyhľadať verejnú službu Teredo. V prípade, že

používate aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojiteľnosť Ipv6, alebo

konfigurujete bránu firewall tak, aby bola pripojiteľnosť IPv6 vždy povolená,

štandardné údaje internetového protokolu budú predvolene odosielané službe Teredo v spoločnosti Microsoft v pravidelných intervaloch. Žiadne ďalšie informácie sa spoločnosti Microsoft neodosielajú. Ak chcete používať iné servery ako servery spoločnosti Microsoft, predvolené nastavenie môžete zmeniť. Použitím pomôcky príkazového riadka s názvom „netsh“ môžete funkciu vypnúť.

MSDN*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows HPC Server 2008 R2

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Windows SBS 2008

Windows 7

Windows Server 2008 R2 (všetky vydania)

Windows Server 2008 pre systém WESS

Windows Web Server 2008 R2

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre systém Windows 7 na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. Alebo

Informácie o ochrane osobných údajov produktu Windows Server na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34493.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 158 z 157

Document info
Document views526
Page views526
Page last viewedTue Jan 17 15:26:12 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments