X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 159 / 173

623 views

0 shares

0 downloads

0 comments

159 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Odstránenie škodlivého softvéru/ Vyčistenie na inováciu

Ak počas inštalácie začiarknete políčko Získajte dôležité aktualizácie pre inštaláciu, softvér môže skontrolovať a odstrániť z vášho zariadenia určitý škodlivý softvér („malware“). Malware je škodlivý softvér. Ak sa softvér spustí, odstráni malware uvedený a aktualizovaný na lokalite http://www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Počas zisťovania škodlivého softvéru sa spoločnosti Microsoft odošle hlásenie so špecifickými informáciami o zistenom škodlivom softvéri, chybách a ďalšie informácie o vašom zariadení. Tieto informácie sa používajú na vylepšenie softvéru a ďalších produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Žiadne informácie uvedené v týchto hláseniach sa nepoužijú na to, aby sme vás identifikovali ani kontaktovali. Ak chcete v softvéri vypnúť funkciu ohlasovania, postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite http://www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o používaní osobných údajov nástroja systému Windows na odstraňovanie škodlivého softvéru na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113995.

MSDN*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows HPC Server 2008 R2

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

Windows SBS 2008

Windows 7

Windows Server 2008 R2 (všetky vydania)

Windows Server 2008 pre systém WESS

Windows Web Server 2008 R2

Informácie o ochrane osobných údajov produktu Windows Server nájdete na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34493

Alebo

si prečítajte Prehlásenie o používaní osobných údajov nástroja systému Windows na odstránenie škodlivého softvéru na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113995.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 159 z 157

Document info
Document views623
Page views623
Page last viewedSun Jan 22 10:04:46 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments