X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 16 / 173

583 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 173

Používanie licenčných práv na používanie produktov spoločnosti Microsoft

Požadovaný licenčný model vyhľadajte v časti Obsah.

Licenčné modely

Prečítajte si „Univerzálne licenčné podmienky“. Vzťahujú sa na všetky produkty.

Prečítajte si časť „A. Všeobecné licenčné podmienky“ pre vybratý model. Vzťahujú sa na všetky produkty patriace do modelu.

Produkty

A. Všeobecné licenčné podmienky

Skratka I (I) v Prílohe 2 označuje poznámky k internetovým službám.

Skratka LM (LM) označuje práva na prenos licencií.

Hviezdičky (*) označujú výnimky a dodatočné podmienky v časti B.

Na produkty označené hviezdičkou (*) vedľa názvu sa vzťahujú dodatočné špecifické licenčné podmienky. Nájdete ich uvedené v časti „B. Výnimky a dodatočné podmienky pre špecifické produkty“.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 16 z 157

Document info
Document views583
Page views583
Page last viewedFri Jan 20 08:03:52 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments