X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 16 / 173

394 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 173

Používanie licenčných práv na používanie produktov spoločnosti Microsoft

Požadovaný licenčný model vyhľadajte v časti Obsah.

Licenčné modely

Prečítajte si „Univerzálne licenčné podmienky“. Vzťahujú sa na všetky produkty.

Prečítajte si časť „A. Všeobecné licenčné podmienky“ pre vybratý model. Vzťahujú sa na všetky produkty patriace do modelu.

Produkty

A. Všeobecné licenčné podmienky

Skratka I (I) v Prílohe 2 označuje poznámky k internetovým službám.

Skratka LM (LM) označuje práva na prenos licencií.

Hviezdičky (*) označujú výnimky a dodatočné podmienky v časti B.

Na produkty označené hviezdičkou (*) vedľa názvu sa vzťahujú dodatočné špecifické licenčné podmienky. Nájdete ich uvedené v časti „B. Výnimky a dodatočné podmienky pre špecifické produkty“.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 16 z 157

Document info
Document views394
Page views394
Page last viewedMon Dec 05 14:09:19 UTC 2016
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments