X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 160 / 173

644 views

0 shares

0 downloads

0 comments

160 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Propagačné ponuky online aplikácie Media Center

Ak pomocou funkcií aplikácie Media Center softvéru pristupujete k internetovému obsahu alebo iným internetovým službám, takéto služby môžu od softvéru získať nasledujúce informácie, na základe ktorých budete môcť dostávať, prijímať a používať určité propagačné ponuky:

určité informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ používaného operačného systému a prehľadávača a názov a verziu používaného softvéru,

vyžiadaný obsah a

jazykový kód počítača, v ktorom ste nainštalovali softvér.

Používaním funkcií aplikácie Media Center na pripojenie k týmto službám vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním takýchto informácií.

MSDN*

Visual Studio so sieťou MSDN*

Windows 7

Pozrite si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre systém Windows 7 na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.

Funkcia inventarizácie aktív balíka Microsoft Desktop Optimization Pack

Softvér obsahuje funkciu inventarizácie aktív, ktorá identifikuje všetok softvér a hardvér nainštalovaný v cieľových počítačoch. Funkcia odosiela tieto informácie do počítačových systémov spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa servera cez Internet. Môžete nakonfigurovať, ako často sa majú inventúry vykonávať. Na inventúry nebudete osobitne upozornení. Funkcia používa internetové protokoly, ktoré odosielajú do nasledujúcich a ďalších príslušných systémov informácie o počítači:

adresu internetového protokolu,

názov počítača,

typ operačného systému,

určité atribúty hardvéru, napríklad typ, model a sériové číslo počítača,

názov používateľského profilu,

jazykový kód licencovaného zariadenia,

názov, verziu a informácie profilu o nainštalovanom softvéri.

MDOP

Navštívte lokalitu

http://sc.microsoft.com/Help/Privacy.htm.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 160 z 157

Document info
Document views644
Page views644
Page last viewedMon Jan 23 05:41:27 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments