X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 161 / 173

640 views

0 shares

0 downloads

0 comments

161 / 173

Príloha 2 – Internetové služby

Funkcia

Popis

Produkty

Ďalšie informácie

Účasť na protokolovaní telemetrie spoločnosti Microsoft

Ak sa zúčastníte protokolovania telemetrie spoločnosti Microsoft prostredníctvom základného alebo rozšíreného členstva, spoločnosti Microsoft sa odosielajú informácie týkajúce sa:

filtrovaných adries URL,

škodlivého softvéru a

ďalších útokov na vašu sieť.

Tieto informácie umožňujú spoločnosti Microsoft zvyšovať schopnosť softvéru identifikovať vzory útokov a predchádzať hrozbám. V niektorých prípadoch sa môžu neúmyselne odoslať osobné údaje. Spoločnosť Microsoft nepoužije tieto informácie na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Protokolovanie telemetrie môžete vypnúť.

Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard a Enterprise Edition

Navštívte lokalitu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130980.

Služby a aktualizácie produktu Money

Tieto služby budete musieť získať za poplatok osobitne od poskytovateľa služieb. Ak ich a aktualizácie používate, môžu sa do príslušných systémov odosielať informácie vrátane názvov účtov, finančných transakcií, poplatkov, obmedzení rozpočtu a nastavenia upozornení. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. Tieto funkcie môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v softvérovej dokumentácii. Spoločnosť Microsoft môže prevziať a nainštalovať do vášho počítača aktualizácie softvéru vrátane aktualizácií nevyhnutných na ďalšie používanie internetových služieb. Používaním týchto funkcií tiež súhlasíte s podmienkami používania týchto funkcií, ktoré sú súčasťou zásad používania internetových služieb produktu Money uvedených na lokalite http://www.microsoft.com/money/internet_essentials.mspx.

Money 2007 Deluxe Edition

Pozrite si dokumentáciu k softvéru.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 161 z 157

Document info
Document views640
Page views640
Page last viewedMon Jan 23 01:28:30 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments